Image default
SVÉD - Språkinlärning

“Utredningen om KI-kirurgen saboterades”

Utredaren Bengt Gerdin fick aldrig granska den nya information som ledde till att KI-kirurgen friades för forskningsfusk.

I ett brev till KI:s rektor riktar han kritik mot hur ärendet hanterades – och menar att den nya informationen inte förändrar uppfattningen att det handlat om forskningsfusk.

"Utredningen om KI-kirurgen saboterades"

KI:s Rektor Anders Hamsten får kritik för att han inte lät granska information tillräckligt av en oberoende utredare i fallet med forskning kring luftstrupar. Foto: Tomas Oneborg, SvD

 

Den KI-anställde forskaren Paolo Macchiarini borde ha bedömts vara skyldig till forskningsfusk. Det skriver den förre utredaren Bengt Gerdin, professor emeritus på Institutionen för kirurgiska vetenskaper på Uppsala universitet, i ett brev till Karolinska institutets rektor Anders Hamsten.

Det var strax efter sommaren som en rad chefer från Karolinska institutet och Karolinska universitetsjukhuset mötte medierna i Solna. Alla hade de god insyn i fallet Macchiarinis forskning och operationer.

Under flera månaders tid innan den dagen i augusti i fjol hade den externe utredaren Bengt Gerdin granskat alla de vetenskapliga uppsatser och operationer som letts av Paolo Macchiarini. Gerdins slutsats – KI-forskaren var skyldig till oredlighet i forskning

Det som står i uppsatserna är inte ämnat att ge en korrekt beskrivning av hur patienterna faktiskt mådde.

Beskedet på presskonferensen i augusti blev ett annat; visst hade det varit slarv på grund av till exempel språkliga missförstånd, men något fusk var det inte tal om, sa KI:s rektor till SvD. Orsaken var enligt cheferna och KI:s rektor att Gerdin aldrig fått ta del av allt material. Han kunde därför aldrig ha hela bilden över vad som hänt.

Men i ett brev som nu riktas från Gerdin direkt till KI:s rektor så skriver den tidigare granskaren att gästprofessorn Paolo Macchiarini saboterade utredningen avsiktligt. Gerdin refererar bland annat till tidiga mejlkonversationer där han tydligt efterfrågar allt originalmaterial.

Gerdin visar i sitt brev att Macchiarini svarade under utredningens gång och skrev att han bifogat “all nödvändig och efterfrågad dokumentation”, något som alltså inte stämde. Mycket nytt originalmaterial insändes i stället efter att utredningen var klar.

– Det innebär att all bevisprövning inte skett på samma omsorgsfulla sätt, säger Bengt Gerdin.

Utredaren skriver att undanhållandet av originalmaterial är “anmärkningsvärt och graverande” och att det saboterat utredningen.

Macchiarini vill inte bemöta uppgifterna i utredarens brev: ”Det finns ingenting att kommentera i Gerdins brev då det är adresserat till Anders Hamsten och inte mig”, skriver KI-forskaren till SvD.

Bengt Gerdin uttalar även kritik mot att KI:s rektor Anders Hamsten aldrig lät granska den information som tillkom senare.

– Den bevisprövning som talar för de tilltalades fördel och som senare kom in, har inte bedömts av en opartisk och extern bedömare, säger Bengt Gerdin.

"Utredningen om KI-kirurgen saboterades" 1

Paolo Macchiarini. Foto: Lorenzo Galassi/TT

KI:s rektor Anders Hamsten svarar inte på varför avgörande information aldrig utvärderades av den externe utredaren. I ett mejl till SvD svarar Hamsten att KI följt högskoleförordningen. Han medger dock att det hade varit bättre om allt hade granskats.

“Jag håller självklart med om att det hade varit bra om även Bengt Gerdin haft tillgång till allt material, även det som kom fram i yttrandena till hans utredning”, skriver Anders Hamsten.

Gerdin säger till SvD att han granskat denna nytillkomna information som presenterades av KI- och KS-chefer under presskonferensen i fjol. Den har inte förändrat hans uppfattning, det handlar fortfarande om forskningsfusk, menar Gerdin.

– Av de nya 1000 sidorna som kom in så handlade ett fåtal om den misstänkta oredligheten, som ju bestod av några få men viktiga påståenden i själva uppsatserna. När det gäller dessa påståenden så har jag inte ändrat mig. Det som står i uppsatserna är inte ämnat att ge en korrekt beskrivning av hur patienterna faktiskt mådde, säger Bengt Gerdin.

KI:s rektor håller inte med.

“Jag anser inte att utredningen saboterades, eftersom det var KI som enligt högskoleförordningen ansvarade för att genomföra utredningen, till vilken Gerdin ombads att bidra och så gjorde på ett utomordentligt sätt”, skriver Anders Hamsten till SvD.

Hasonló hírek

Alicia Vikander Oscarsnominerad

Mazsi

Fredrik Johansson: Margot Wallström – en lysande bostadspolitisk pedagog

Mazsi

Livsmedelsverket dömer ut kosttillskott

Mazsi