Hirmagazin.eu
Főoldal » zeller

Tag : zeller

Egészség - betegség

Ez a filléres magyar zöldség nagyon sok bajra gyógyír

Mazsi
Hi­­he­­tet­­le­­nül egész­­sé­­ges, gu­­mó­­já­­ban alig van szén­­hid­­rát, vi­­szont ren­­ge­­teg élet­e­rőt adó vi­­ta­­mint és táp­a­nya­­got tar­­tal­­maz, ami na­gyon sok egész­ség­ügyi prob­lé­mád meg­ol­dá­sá­ban se­gít­sé­get nyújt­hat! Nagyon régóta ismert,...