Tag : térkapu

Tudástár - minden érdekesség

Egyre többen látják a furcsa zöld fényeket az éjszakai égbolton – VIDEÓ

Mazsi
Sorra ér­kez­nek a be­je­len­té­sek az azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gya­kat fi­gyelő szer­ve­ze­tek­hez, mi­sze­rint fur­csa, zöl­des vil­la­ná­so­kat ész­lel­nek a világ szá­mos pont­já­ról az éj­sza­kai ég­bol­ton… 2017 április 4-én...