Főoldal » teleportálás

Tag : teleportálás

Tudástár - minden érdekesség

Hátborzongató dolgot rögzített egy autó fedélzeti kamerája – VIDEÓ

Mazsi
Idő­uta­zás? Te­le­por­tá­ció? Le­gin­kább csak a tu­do­má­nyos fan­tasz­ti­kus fil­mek­ben látni ilyes­mit. Pedig va­ló­já­ban elég gya­kori je­len­ség, leg­alábbis az in­ter­net sze­rint. De sokan in­kább azt sze­ret­nék, hogy...
Tudástár - minden érdekesség

Földönkívüliek raboltak el egy katonai szállítóhelikoptert! – VIDEÓ

Mazsi
Egy hát­bor­zon­gató fel­vé­tel ter­jed az in­ter­ne­ten, amin egy azo­no­sí­tat­lan re­pülő tárgy egy­sze­rűen be­ke­be­lezi a dup­la­ro­to­ros ka­to­nai szál­lí­tó­he­li­kop­tert az uta­sa­i­val együtt, majd el­szá­guld… A videón látható,...