Hirmagazin.eu
Főoldal » offshore

Tag : offshore

Belföldi hírek

Újabb rejtélyes offshore cégek az Index körül: Mit kavart Cipruson Bajnai Gordon?

Mazsi
Egyre in­kább be­bi­zo­nyo­so­dik, hogy a köz­is­mert Index.hu hír­por­tál hát­tere szo­ro­san össze­fo­nó­dik az off­shore-ral. Va­gyis hogy min­den­kori tu­laj­do­no­sai gya­korta a ma­gyar­or­szági adófi­ze­tés el­ke­rü­lé­sé­vel fi­nan­szí­roz­ták a por­tál...