Hirmagazin.eu
Főoldal » idegenek

Tag : idegenek

Tudástár - minden érdekesség

Egyre többen látják a furcsa zöld fényeket az éjszakai égbolton – VIDEÓ

Mazsi
Sorra ér­kez­nek a be­je­len­té­sek az azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gya­kat fi­gyelő szer­ve­ze­tek­hez, mi­sze­rint fur­csa, zöl­des vil­la­ná­so­kat ész­lel­nek a világ szá­mos pont­já­ról az éj­sza­kai ég­bol­ton… 2017 április 4-én...
Tudástár - minden érdekesség

Az űrhivatal megpróbálta eltussolni ezt a különös videót: De nem sikerült! – VIDEÓ

Mazsi
Éppen élő adás­ban de­monst­rálta az egyik női űr­ha­jós a Nem­zet­közi űr­ál­lo­má­son, ho­gyan mű­kö­dik az ab­la­kon a vé­dő­le­mez, mi­köz­ben oda­kint éppen el­hú­zott egy azo­no­sí­tat­lan ob­jek­tum. A...
×

Csatlakozz népes facebook követőink táborához!