Hirmagazin.eu
Főoldal » g7

Tag : g7

Külföld

Itt a megoldás! Így semmisítik meg az Iszlám Államot a világhatalmak!

Mazsi
A világ hét leg­fej­let­tebb or­szá­gát tö­mö­rítő G7-cso­port pénz­ügy­mi­nisz­te­rei és jegy­bank­el­nö­kei meg­ál­la­pod­tak abban két­na­pos, Ja­pán­ban meg­ren­de­zett csúcs­ta­lál­ko­zó­ju­kon, hogy meg­erő­sí­tik a ter­ro­riz­mus fi­nan­szí­ro­zása el­leni glo­bá­lis küz­del­met. Az...
×

Csatlakozz népes facebook követőink táborához!