Tag : férj

Bűnügy, bűnmegelőzés, balesetinfó

Soroksári gyilkosság: torokszorító részleteket osztott meg a férj

Mazsi
Még min­dig az or­szág egyik leg­hát­bor­zon­ga­tóbb és leg­szo­mo­rúbb meg­ol­dat­lan bűn­ü­gyé­nek szá­mít a So­rok­sá­ron ko­cogó fi­a­tal csa­lád­anya, Kar­dosné Gyu­rik Krisz­tina ha­lála. Ahogy annak idején a Ripost