Hirmagazin.eu
Főoldal » felhő

Tag : felhő

Technika, kommunikáció

Microsoft – Phil Spencer elmondta, hogy felhőalapú infrastruktúrája miatt az Amazont és a Google-t tartja a legerősebb ellenfélnek a piacon..

Géza
Az Xboxnak már nem a Play Station és a Nintendo a fő riválisa A Microsoft a jövőben nem a Sonyt és a Nintendót tekinti az...
Belföldi hírek

Felhőstratégiát formáló trendek

Géza
A felhőalapú számítástechnika sok vállalatnak segített az elmúlt években átformálni és modernizálni informatikai környezetét, szakértők ugyanakkor egyetértenek abban, hogy a nyilvános, privát és hibrid felhőszolgáltatások...
Tudástár - minden érdekesség

Olyat videóztak, amitől az ufóvadászok is idegesek lettek… – VIDEÓ

Mazsi
Az ön­kén­tes szak­ér­tők sze­rint a fur­csa fel­hő­kép­ződ­mé­nye­ket hasz­nál­ják ki a föl­dön­kí­vü­liek, és jár­mű­ve­i­ket ilyen fel­hők­kel ál­cáz­zák, hogy ész­re­vét­le­nek ma­rad­ja­nak. Most is ilyesmi tör­tén­he­tett. Régóta rebesgetik,...
Tudástár - minden érdekesség

Átjáró nyílt egy párhuzamos világra? Bizarr felhő jelent meg a hadronütköztető felett! – VIDEÓ

Mazsi
Egy újabb hát­bor­zon­gató össze­es­kü­vés-el­mé­let buk­kant fel a svájci nagy had­ron­üt­köz­te­tő­vel kap­cso­lat­ban. A tu­dó­sok ta­gad­nak, a kör­nyék lakói ret­teg­nek… az idő­já­rás pedig meg­bo­lon­dult! A legújabb összeesküvés-elmélet...
Tudástár - minden érdekesség

Felhőnek álcázott ufókat fedeztek fel a világ több pontján is! – VIDEÓ

Mazsi
Ren­ge­teg lát­vá­nyos fel­hő­alak­za­tot fi­gyel­tek már meg vi­lág­szerte a me­te­o­ro­ló­gu­sok. Ezek né­me­lyi­két len­cse­fel­hő­nek ne­ve­zik. Az ufo­ló­gu­sok leg­újabb el­mé­lete sze­rint ezt az egy­szerű ter­mé­szeti je­len­sé­get hasz­nál­ják ki...
×

Csatlakozz népes facebook követőink táborához!