Image default
Gazdaság

Pluszpénz a szegényebb nyugdíjasoknak!

Sok nyug­dí­jas van, akik­nek havi 50-60 ezer fo­rin­tos nyug­díj­ból kell meg­él­nie. Sok­szor nem jut min­denre ele­gendő pénz. Főleg nekik se­gít­het­nek azok az ál­lami tá­mo­ga­tá­sok, ame­lyekre ők is jo­go­sul­tak le­het­nek, csak nem biz­tos, hogy tud­nak róla.

Jelenleg az átlagnyugdíj 117 ezer forint körül mozog, de sokan vannak, akiknek ennél jóval kevesebből kell kijönniük. Nekik minden pluszpénz jól jöhet. Főleg a 62 év felettieknek van lehetősége támogatásokat és különféle kedvezményeket igénybe venni. Ezeket gyűjtötte egy csokorba a Pénzcentrum.hu.

Pluszpénz a szegényebb nyugdíjasoknak!

(Fotó: 123RF)

A nyugdíj összegétől függően adható támogatások

nyugdíjas személyek egyszeri segélye akkor vehető igénybe, ha valaki már a létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, és a havi jövedelme nem haladja meg:

  • közeli hozzátartozójával való közös háztartásban a 75 ezer forintot,
  • egyedül élőknél a 85 ezer forintot.

Egyszeri segély évente egy alkalommal állapítható meg, a minimálisan engedélyezhető összeg 15 ezer forint.

Méltányossági nyugdíjemelést akkor kaphat valaki, ha a havi bevételének összege nem magasabb 75 ezer forintnál. Mindkét kérelem esetében az ONYF Központjához, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz vagy a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalhoz kell fordulni – derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Információk Időseknek kiadványból.

Jövedelmi helyzettől független támogatási formák

Itthon is egyre több a századik életévét megélt idős ember, számuk megközelítőleg már 1 100 felett van. A 90., a 95. és a 100. életévüket betöltött aggastyánokat jubileumi juttatással köszöntik. A 90 évesek 90 ezer, a 95 évesek 95 ezer, a 100 évesek pedig 100 ezer forintos születésnapi pénzjutalomban részesülnek.

A gyógyászati segédeszközök-támogatás

Az OEP honlapján elérhető a támogatott gyógyászati segédeszközök listája, a támogatás mértéke, illetve minden egyéb fontos tudnivaló. Kevesen tudják, hogy a gyógyászati segédeszköz kiváltásával kapcsolatos utazáshoz utazási költségtérítés is jár abban az esetben, ha segédeszközt a lakóhelyhez legközelebbi szaküzletben vásárolják meg.

Kölcsönzésre, vagy a TB által támogatott, rendeltetésszerűen használt, idő előtt meghibásodott termékeknél akár a javításra is lehet támogatást kérni.

Utazási támogatás

65 év felett mindenkinek ingyenes a tömegközlekedés. Azok a 65 évnél fiatalabbak, akik saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíj, árvaellátás), előrehozott öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági ellátásban részesülnek, évente 16 alkalommal kedvezményes menetjeggyel utazhatnak.

Áldozatvédelem

Az idős emberek könnyebben válnak a bűnözők célpontjává. Azokon, akik ilyen helyzetbe kerültek, pénzügyi segély, valamint állami kárenyhítés segíthet.

Állami kárenyhítésért azok folyamodhatnak a bűncselekmény elkövetését követő 3 hónapon belül, akik valamilyen erőszakos bűncselekmény áldozatává váltak, továbbá jövedelmi helyzetük miatt támogatásra szorulnak.

Szabadidős tevékenységekre, illetve kulturális programokra vonatkozó kedvezmények

  • Múzeumi belépőjegy kedvezmények (a 70. életévét betöltött személyeknek díjtalan)
  • Könyvtári beiratkozási díjmentesség 70 év felett
  • Kedvezményes bérlet- és jegyvásárlás a mozikban
  • Jegyvásárlási kedvezmény a gyógyfürdőkbe és strandokra
  • Színházi bérlet- és jegykedvezmény

Forrás: Ripost

Hasonló hírek

Bivalyokkal állíttatták helyre a legelőket

Edit

Szombaton adják át a 3-as metró felújított északi szakaszát

Géza

Jégbüfé után talpig feketében

Edit