Főoldal > Hírek > Tudástár > Tudástár - minden érdekesség > Mit keres repülő csészealj egy középkori festményen?
http://ripost.s3.eu-central-1.Mit keres repülő csészealj egy középkori festményen 1

Mit keres repülő csészealj egy középkori festményen?

Hirdetés

Szá­mos több száz éves fest­mé­nyen lel­he­tünk olyan gya­nús rész­le­te­ket, ame­lyek rej­té­lyes je­len­sé­ge­ket áb­rá­zol­nak. A kor mű­vé­szei, mivel nem tud­tak ma­gya­rá­za­tot adni a szá­mukra ért­he­tet­len dol­gokra, ame­lye­ket az égen lát­tak, in­kább le­fes­tet­ték azo­kat. Az egyik 15. szá­zadi képen az ufo­ló­gu­sok sze­rint vi­lá­go­san fel­is­mer­hető egy re­pülő csé­sze­alj!

Úgy tűnik, a távoli múltban is részesei voltak az emberek hihetetlen égi jelenségeknek, éppúgy, mint napjainkban. Ezek a megmagyarázhatatlan dolgok ráadásul elég fontosak voltak számukra ahhoz, hogy meg is örökítsék. Az egyetlen eszköz a középkorban arra, hogy visszaadják a látványt, a festészet volt. Így jött létre 500 évvel ezelőtt az a kép, amelyen alighanem egy ufót örökített meg a festő.

Mit keres repülő csészealj egy középkori festményen?

A festmény címe, A Madonna a gyermek Jézussal és Szent Jánossal. Az 1400-as évek végén festette Domenico Ghirlandaio (1449-1494). A kép ma a firenzei Palazzo Vecchio múzeum, Hercules szobájában található. A Madonna bal válla felett egy ragyogó, korong alakú, repülő tárgy látható, alatta pedig a háttérben egy szemtanú és kutyája, ahogy megbabonázva figyelik a hihetetlen égi jelenést.

http://ripost.s3.eu-central-1.Mit keres repülő csészealj egy középkori festményen 1

Az ufológusok szerint a művész részletesen kidolgozta a repülő tárgyat, még fénysugarakat is festett köré, hogy bemutassa, hogyan ragyogott. Így még véletlenül sem lehet összetéveszteni egy felhővel, mint ahogyan azt sokan vélik. A Nap sem lehet a jelenség, mert az a kép bal szélén látható.

Emellett a művészettörténészek előszeretettel tekintik egy angyali hírnök, vagy a betlehemi csillag ábrázolásának. De mint tudjuk, sem az angyalok, sem pedig a csillagok nem korong alakúak, és nem is ábrázolták így őket soha…

Mondhatnánk, hogy a középkori művészt elkapta a vallásos áhítat, és így próbálta meg ábrázolni a felsőbb hatalmakat, a mennyei teremtményeket, de nehéz elképzelni, hogy csak ennyire futotta volna a fantáziájából…

Mit keres repülő csészealj egy középkori festményen 2

Az ufológusok amellett érvelnek, hogy a festmény egyértelműen bizonyítja, hogy már 500 évvel ezelőtt is tanúi voltak a kor emberei olyan titokzatos égi jelenségeknek, amiket nem tudtak megmagyarázni.

Ez lehet a történelem egyik legrégibb, dokumentált ufóészlelése.

Persze ma már nehéz rájönni, hogy vajon mi járhatott a művész fejében, és valójában mit is akart bemutatni. Minden magyarázat csak találgatás lehet…

Forrás: Ripost

Szólj hozzá, mondd el véleményed és ne felejtsd el megosztani!

hozzászólások

Megosztás: