Főoldal » Mindig az kér bocsánatot, akiben nagyobb a szeretet
Életmód hírek

Mindig az kér bocsánatot, akiben nagyobb a szeretet

Bocsánatot kérni csak érzelmileg érett, kellő határozottságú és öntudatú ember képes. A bocsánatkérés azt jelenti, hogy valaki felnőtt módon képes felelősséget vállalni a saját tetteiért…

Érzelmileg közelebb hoz, akitől bocsánatot kérnek, bizonyosságot szerez arról, hogy érdemes, szerethető, az érzései számítanak, és hogy a másik ember elkötelezett, hajlandó erőfeszítést tenni a meglazult kötelék megerősítéséért. A megfelelő bocsánatkérés és megbocsátás óriási lehetőség kapcsolataink sebeinekgyógyítására, amivel élnünk kell. Lebontja a sérelem, a düh és az elégtétel vágyának falait, és ezzel megnyílik az út a bizalomhelyreállítására. Minél hamarabb engeded el a haragot, annál könnyebb a megfelelő, tiszta, egyszerű és őszinte szavakra rátalálni.

A bocsánatkérés nem mindig azt jelenti, hogy a másik embernek volt igaza és te tévedtél

Egyszerűen azt jelenti, hogy többre értékeled a kapcsolatot, mint a sértett egodat. Az igazságérzethez való megrögzött, makacs ragaszkodás hozhat pillanatnyi önigazolást, elégedett érzést a sértett félnek, de csupán az igazság nem állítja helyre a békét, nem hozza vissza a bizalmat. Egy párkapcsolatban, de semmilyen emberi kapcsolatban nem hoz tartós megbéküléstmegnyugvást, ha konokul ragaszkodsz az igazságodhoz. Minél mélyebb, elkötelezettebb, intimebb egy kapcsolat, annál erősebb a békére való törekvésünk, és a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekben is képesek vagyunk megbocsátani. Amikor megbántjuk egymást, akkor pontosan az igazság elnyerése és a megbocsátás utáni vágyunk között tipródunk.  Szeretnénk, ha a másik vezekelne a vétkeiért és tanulna belőlük, közben pedig szívünk mélyén újra békességre, harmóniára áhítozunk, hogy egyikünk ölelésre tárja a karját és újra rendben legyen a közös világunk. Ilyenkor csak az ő őszinte bocsánatkérése hozhat nyugalmat, csak így állítható helyre a bizalom és a szeretet.

Őszintén és megfelelően bocsánatot kérni egy mentálisan erős jellem képes

Csak teljes szívvel, odaforduló szeretettel, a másik fél hibáztatása, kibúvók keresése, a felelősség áthárítása nélkül lehetséges valaki bocsánatát kérni. Ha nem így történik, akkor csak értelmetlen szótömeg lesz, ami elveszti hitelességét. Nem lehet bocsánatot kérni azért, amit nem követtél el. A megbékélésre való törekvés nem behódolást, szőnyeg alá söprést, elkendőzést jelent, vagy azt, hogy valakinek átnyújtod a győzelem poharát. Csak egy egészségtelen kapcsolatban érezheti valaki úgy folyton, hogy bocsánatot kell kérnie azért, amit el sem követett.

Silhouettes of man and woman surrounded with yellow Christmas lights

Számos párkapcsolatban okoz gondot a bocsánatkérés és ennek fogadása. Az egyik fél békülni próbál, de úgy tűnik, mintha a békülési kísérletet a másik ember szándékosan nem ismerné fel. Miért nem tudunk bocsánatot kérni? A bocsánatkérésnek valóban nincs kultúrája, különösen a sérült családokban nincs megfelelő példája, illetve mintája. Ráadásul tévesen a megalázkodássalbehódolássalönfeladássalazonosítjuk. „Kérj azonnal bocsánatot!” – szólunk rá mérgesen a gyerekre, aki, bár igazságtalannak érzi a helyzetet, mégis kierőszakolja magából a bocsánatkérést, ami inkább hoz kényelmetlen megaláztatást, mint feloldozást, megkönnyebbülést számára. A bocsánatkérés így észrevétlenül összekapcsolódik az elvárások, a kényszerűség, a párkapcsolati hatalomgyakorlás, dominancia megtapasztalásával, éppen ezért sok ember számára felnőttként is komoly kihívás  odaállni valaki elé és őszinte szívvel bocsánatot kérni. A bocsánatkérésnek pedig nem kell az angyalok nyelvén szólnia, senki nem hódol be, és nem csorbul a büszkesége.

A bocsánatkérés fogadása is nehézségeket okoz

Miért bocsássak meg? Miért adjak új esélyt? Hogy újra elbánjon velem? A bocsánatkérés fogadása szintén nehézséget okoz. Megbántott társként érezhetem úgy, hogy a bocsánatkérés elfogadásával semmibe lesz véve, a szőnyeg alá lesz söpörve a fájdalmam. Vannak, akik azért nem bocsátanak meg, hogy így láncoljanak valakit örökre önmagukhoz. Újra és újra felemlegetik a sérelmeket, folytonos maró bűntudatot keltve a másikban, aki akár évek múltán is vezekel, és azon igyekszik, hogy jóvátegye egykori botlását. Az emberek azonban képesek a változásra. Ha a szeretet valódi, akkor egy érett, felnőtt ember ajándékba kapott esélyét megbecsülve változtat, tanul a hibájából, így bizonyítja, hogy érdemes újra megbízni benne. Hogyan állítható vissza a sérült bizalom? Aki vétett a másik ellen, legyen az élet legapróbb dolgaiban fokozottan megbízható, nyújtson fokozott figyelmethűséget és legyen hitelesen kiszámítható. Mert a bizalomvesztés utáni kapcsolatok újraépítése fokról fokra pontosan olyan, mintha újra elkezdenénk ismerkedni egymással.

Igazam legyen, vagy boldog akarok lenni?

Aki számára a győzelem fontosabb a szeretetnél, az ne kezdjen párkapcsolati építkezésbe, ne számítson harmonikus életközösségre. Mert a párkapcsolatban egymás békéje kell hogy legyünk, az otthonunk nem csatamező, nem hatalmi harcok hadszíntere.

„Nem haragszom soha az emberekre, ha másképpen vallják a dolgokat, mint én, mert tudom, hogy az ő igazságuk is éppen olyan igazság a maguk szempontjából, akár az enyém. (…) Az élet sok apró igazsága között talán nem is az igazság a fontos. Hanem a békesség, mellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság fölött” – írta Wass Albert. Milyen igaz.  A saját igazságunkhoz való kérlelhetetlen ragaszkodás nem állítja helyre a harmóniát. A békére való törekvésünk hozza el a teljességet, és ennek alapján igaz a mondás: mindig az kér bocsánatot, akiben nagyobb a szeretet.

ferfiakklubja

Hasonló hírek

Sokkoló reklám – Megér egy ember életet egy sms vagy poszt elküldése?

Edit

Lesújtó hír érkezett! Dzsuzsák Balázs gyászol

Mazsi

Egy természetes gyógymód ami semmibe nem kerül…

Edit