Image default
Belföldi hírek

Magyarország célja az EU megerősítése kívül és belül

A magyar külpolitika számára a 2017 minden bizonnyal diplomáciai csúcsév lesz: Vlagyimir Putyin februárban és augusztusban is hazánkban járt, júniusban pedig harminc év után először járt Magyarországon izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu személyében.

Vlagyimir Putyin februári látogatásakor gazdasági kérdésekről tárgyalt Orbán Viktorral. Szó esett a paksi bővítésekről, a gázellátás­ról és a közel-keleti és az ukrajnai helyzetről is.

Májusban Orbán Viktor Kínába látogatott, ahol a kínai elnökkel tárgyaltak a Budapest-Belgrád vasútvo­nalról, és arról, hogy a ma­gyar állam megvásárolja a pekingi magyar nagykövet­séget.

Az izraeli miniszterelnök júniusi történelmi jelen­tőségű látogatása során Budapesten a Visegrádi Csoport (V4) miniszterel­nökeivel is találkozott. Ben­jamin Netanjahu javaslatára közös, terrorizmus elleni munkacsoport jön létre a vi­segrádi négyek országaival.

Ez év júliusában Bu­dapest vendége volt Ab­del-Fattah esz-Szíszi egyiptomi elnök is. Az ille­gális bevándorlásról és a terrorizmus megfékezéséről tárgyaltak, hiszen mindenki érdeke az, hogy meg tudják állítani a migránsáradatot. Ebben pedig fő szerep jut Egyiptomnak. Orbán Viktor nyíltan kimondta: Egyiptom valójában a magyar hatá­rokat is védi déli irányból.

Az esemény más szem­pontból is fontos volt: az egyiptomi elnök látogatása egybeesett a magyar V4-el­nökség kezdetével. Hazánk július 1-jétől egy évig tölti be ezt a szerepet. Erre az időszakra esik a Brexit tár­gyalások folytatása, az EU jövőjéről szóló vita vagy a migrációs válság kezelése. Orbán Viktor úgy fogalma­zott: a magyar elnökség kül­detése, hogy megerősítsük az uniót belül is és kívül is.

A munka pedig elkezdő­dött, a V4-ek vezetői au­gusztus 31-én tárgyaltak a Keleti Partnerség országa­iból érkező politikusokkal. Megegyeztek abban, hogy együttes erővel megpróbál­nak gátat szabni a migráci­ós folyamatoknak. A másik kiemelt feladatnak azt tart­ják, hogy egy Európa-ba­rát szövetségesi rendszer felépítésével olyan orszá­gokkal fűzzük szorosabbra a kapcsolatunkat, amelyek meggátolják a terrorizmus alapját jelentő szélsőséges ideológiák terjedését.

A magyar érdekek védelme

A magyar külpolitika szá­mára továbbra is kiemelt cél a magyar érdekek kép­viselete, ez egyszerre alap­elv, szemlélet és cél akkor is, amikor a kormány tag­jai találkoznak és tárgyal­nak külföldi kormány- és államfőkkel. Ennek a gya­korlatnak a politikai ered­ménye különösen abban mutatkozik meg, hogy Magyarország azon ke­vés államok közé tartozik, amelyek a kelet-közép-eu­rópai régió, valamint az Európai Unió helyzetét meghatározó hatalmakkal kiegyensúlyozott kapcso­latokat tartanak fenn – így az Amerikai Egyesült Álla­mokkal, Oroszországgal, Németországgal, Kínával és Törökországgal is.

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya támogatásával.

Forrás: Ripost

Fotó: Balogh Máté

Hasonló hírek

A kínai vállalatok hozzájárulnak Magyarország gazdasági sikereihez

Géza

A Gój motorosok üzentek az ellenzéki hisztizőknek: Pofa alapállásba!!! Oszd meg!

Géza

Vélhetően csőtörés történt

info