Image default
Gazdaság

Ma jár le a katás kifizetések adatszolgáltatási határideje

Idén a húsvéti ünnepek miatt április 3-a a katás kifizetésekről szóló adatszolgáltatás határideje. Összefoglaltuk a teendőket!

Red Ring Binder with Inscription Fixed Assets on Background of Working Table with Office Supplies, Laptop, Reports. Toned Illustration. Business Concept on Blurred Background.

A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) tartalmazza.

A kisadózó számláját befogadó, Art. szerinti adózónak (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) a  Katv. 13. §-a alapján a tárgyévet követő év március 31-éig – 2017. évre vonatkozóan 2018. április 3-áig – adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatóság részére

  • a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról,
  • a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, feltéve, ha az a naptári évben meghaladta az 1 millió forintot. Nem minősül a kisadózó vállalkozás bevételének az áthárított általános forgalmi adó.

Segíti az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az a rendelkezés a számlabefogadó szempontjából, hogy a kiállított számlán a kisadózó vállalkozásnak kötelező feltüntetnie azt, hogy „Kisadózó”. A megrendelő kérésére a „Kisadózó” szövegrész egyébként idegen nyelven is feltüntethető a számlán.

A Katv. szerint az adó alanya lehetett 2017. évben

  • az egyéni vállalkozó;
  • az egyéni cég;
  • a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság;
  • a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság,

amennyiben a törvényben megjelölt feltételeknek megfelelnek.

Az adatszolgáltatás benyújtásának módja

Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

A 2017. év vonatkozásában a 17K102- es nyomtatványt kell kitölteni, amely a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) megtalálható és letölthető.

A 17K102A résznyomtatványból (Főlap) adatszolgáltatónként egyet, a 17K102M résznyomtatványból annyi lapot szükséges kitölteni, ahány kisadózó vállalkozásról szolgáltat adatot a kötelezett.

Az adatszolgáltatást csak ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózó és az állami adó- és vámhatósághoz az „EGYKE” adatlapon bejelentett képviselője nyújthatja be.

Az év közben megszűnő adózónak az Art. 109. §-ában foglaltak alapján soron kívül kell az adatszolgáltatást teljesíteni a K102 számú nyomtatványon.

A ’K102-es nyomtatványon adatszolgáltatásra lesz kötelezett az az adózó – ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt illetve a kisadózó vállalkozásokat – az adóévet követően, aki (amely) a kisadózó vállalkozás számláját befogadta abban az esetben, ha éves szinten 1 millió forintot meghaladó ellenértéket fizetett ki részére.

A soron kívüli adatszolgáltatást a soron kívüli bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtani.  Abban az esetben, ha a soron kívüli bevallás benyújtásának határideje túlnyúlik az adatszolgáltatási határidőn, úgy a 2017. évre vonatkozó adatszolgáltatást függetlenül a megszűnés időpontjától, az adatszolgáltatási határidőig teljesíteni kell.

Jogutódlással történő megszűnés esetén a jogutód kötelezettsége teljesíteni a jogelőd által nem teljesített kötelezettségeket (adatszolgáltatást). Ilyen esetben az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a jogelőd adószámát is, ha az adatszolgáltató a jogelőd kötelezettségét is teljesíti.

Forrás: Hvg, adozona

Képek: 24ora.eu, konyvelo13.kerulet, NAV

Hasonló hírek

Egymilliót nem kereshetsz a Balatonnál, félmilliót is csak kevés helyen

Géza

Új módszert alkalmaz a NAV a köztartozás behajtásánál

Edit

Magyarország vezetheti be elsőként az új uniós GMO-szabályokat

info