Főoldal > Tartalom > Tavak, patakok, folyók

Tavak, patakok, folyók

Mosoni duna

A Mosoni-Duna a Duna szigetközi vízrendszerének déli részét lezáró dunai fattyúág. A Duna és mellékágrendszereinek szigetközi-csallóközi szakasza önmagában egy védendő morfológiai képződmény, amelyet a folyamatos változás jellemez. A Mosoni-Duna kialakulása, mai formája alapvetően a Duna vízrendszerének kialakulásához, illetve annak szabályozási munkáihoz köthető. A vízrendszer középső részét erős változás jellemezte. Két szélét, ahol viszonylagos hordalékegyensúly alakult ki, a meanderező Mosoni-Duna, zilletve ...

Tovább »

Lajta

A domolykók a felső szakaszon szinte már közönségesek, de nem túl nagyok 15-25 cm-esek, remekül lehet rájuk horgászni. Duna jobboldali mellékvize s a régi Magyarország Ny-i határfolyója. A L. két folyónak, a Schwarzának és Pittennek Pitten községen alul (Alsó-Ausztriában) való egyesüléséből ered; s ezután a Lajta-hegységgel párhuzamosan DNy-ról ÉK-felé folyik. Hollern mellett irányát DK-ire változtatván, Lajtafalu mellett egészen GY-M-S megye ...

Tovább »

Zagyva

A Nyugati-Mátra-Zagyvavölgye kistáj mentén találkozik az Alföld és a hegyvidék. A város topográfiailag az Északi-középhegység és az Alföld határterületén fekszik. A megye természetföldrajzi tájbeosztása szerint ez a vidék az Észak-Alföldi hordalékkúp-síksághoz tartozik, a város a Hatvani-síkon terül el. Geológiailag a terület kis részének alkotóelemei a homokos vályog, löszös üledék, nagyobbrészt középkötött vályog, glaciális és alluviális üledék. Legmagasabb pontja a 179 ...

Tovább »

Ipoly

AZ IPOLY FOLYÓ ÉS HORGÁSZATA A folyóról Északról a Szlovák Köztársaság területéről a Korponai hegység, Délről a Cserhát, Nyugatról a Börzsöny határolja. Az Ipoly folyó magyarországi szakaszának hossza 143 km, mely Kalonda – Ipolytarnóc magasságában lép be hazánk területére. Ipolyságig (Sahy) közös határt képez a Szlovák Köztársasággal, majd Ipolyságtól Ipolyszakállosig (Ipelsky Sokolec) 31 km hosszan Szlovákia területén folyik. Tésa község ...

Tovább »

Hernád

A Hernádról röviden A Hernád a Sajó mellékfolyója, amely a Tiszába ömlik. A folyó teljes hossza 286 km, magyarországi szakasza 118 km. Csehszlovákiában. az Alacsony-Tátrában Poprádtól D-re ered. A teljes vízgyűjtő területe 5436 km2, ebből 4300 km2 Szlovákiában van. A folyó a 118,4 fkm-nél éri el a magyar határt s innen még 10,4 km-en csehszlovák-magyar határt alkot. Nagyobb mellékfolyói: a ...

Tovább »

Gyöngyös patak

Gyöngyös-patak és Malomárok közének revitalizációjaTörténelem Ki gondolná ma már hogy Kőszeg eredete szerint patak partra települt város. A vadpatak mellett hosszú évszázadok során alakították ki a mai Malomárkot melynek épített medre szabályozható vízhozamával sokféleképpen hasznosítható volt. A vad Gyöngyös árkát is szabályozták, mely ma a Malomároknál 2méterrel mélyebben szalad néha eltávolodva, néhol megközelítve azt. E két patakág öleli közre a ...

Tovább »

Hármas Kőrös

A múlt és a megváltozott táj A táj arculata az elmúlt évszázadok alatt sokat változott. A mai másodlagos tájforma csak a folyószabályozás alkalmával alakult ki. A XIX. század utolsó éveiben (1894-ben) készültek el a nagy tájátalakító, átrendező munkálatok, amely következtében a folyó hossza 235,5 km-ről 93,2 km-re csökkent. A lecsapolások és a folyószabályozások előtt a Körösök és a Berettyó hatalmas ...

Tovább »

Berettyó

Kezelő: Körös Hal. Szöv. Gyomaendrőd “Az Egyesült-Körös legnagyobb mellékvize, ered a Szilágy-hegység D-i határán a Réz-hegység Ponor csúcsa alatt, ÉNy-ra folyik, Nagyfalunál Ny-ra fordul s folyton táguló völgyben Széplaknál Bihar vmegyébe lép át; itt É. felé kanyarodván, Margittától kezdve az Érmellék mentén DNy-nak tart, Szalárdnál az Alföld síkját éri el. Innen Berettyó-Újfaluig Ny-nak tart, majd a Sárrét terjedelmes posványain óriási ...

Tovább »

Dráva

A DRÁVA ÉLTETŐ ELEME: a folyó szállította hordalék A Dráva – a zátonyok folyója A Dráva tipikusan olyan folyó, mely nem kizárólag vizet szállít a medrében, hanem az ember számára láthatatlan, de kulcsfontosságú hordalékokat: kavicsot és homokot is. A folyó Botovónál – mely a Mura folyó betorkolása alatt van – évente 40 000 m³ kavicsot szállít. A folyó hordalékmennyisége egyensúlyi ...

Tovább »

Duna

Duna A Duna a második leghosszabb folyam Európában (a Volga után). Németországban, a Fekete-erdőben ered, két kis patakocska, a Brigach és a Breg összefolyásával Donaueschingennél, és innen délkeleti irányba 2850 kilométert tesz meg a Fekete-tengerig. A Duna a világ „legnemzetközibb” folyója; 10 országon halad át, a vízgyűjtő területe pedig 7 további országot érint, a magyarországi főágának hossza 417 km. Fontos ...

Tovább »

Gyomaendrődi horgászparadicsom

Cím: Bónom-zugTel: 06 30 9241741 E-mail: [email protected] Web: www.aqua-box.hu/horgaszparadicsom/

Tovább »