Főoldal > Tartalom > Múzeumok

Múzeumok

Czencz János Festőművész Emlékmúzeu

Huszákné Czencz Marietta vagyok, Czencz János európai hírű festőművész egyetlen leánya, hagyatékának gondozója. Sok éve azon munkálkodunk férjemmel együtt, hogy Édesapám hagyatékát Emlékmúzeum formájában a nagyközönség számára bemutassuk. Nemcsak a mi érdekünk, hanem nemzeti érdek is, hogy a meglévő értékeket a ma és az utókor számára megőrizzük és közkinccsé tegyük. Az Emlékmúzeum megnyitására 2002. július 19-én – sokévnyi fáradozás után ...

Tovább »

Halászház

Báta a Sárköz legdélibb települése. A sárközi táj “sárközivé” tételében elsősorban a Duna, másodsorban a Sárvíz és a Báta folyó, valamint a dombvidékről eredő patakok játszottak szerepet. A Duna évszázadok során az egész területet bebarangolta, amely még most is tele van régi medrekkel, holtágakkal, tavakkal. Az igazi sárközi folyó a jelenleg Szekszárd felett folyó Sárvíz volt, amely Bátánál torkollott a ...

Tovább »

Vármúzeum

A gótikus Csonka-toronyban ma állandó helytörténeti, és régészeti kiállítás látható. Hat börtöncellájának nevezetessége a betyárfreskó, amely egy halálraítélt elfogatásának történetét ábrázolja. A Duna fölé magasodó erődöt az egykori Eszék-Budai hadút mentén a dunai átkelőhely védelmére emelték. Felújítása és restaurálása, 1976 óta működik múzeumként. Az ásatások során előkerült leletek mellett a II. emeleten Dunaföldvár mezőváros a mesterségek tükrében címmel helytörténeti anyagot ...

Tovább »

Vadászmúzeum

A térség egyetlen vadászati gyűjteménye a vadászati kultúra bemutatását szolgálja. A Magyarországon vadászható vadfajokat és a hozzájuk kapcsolódó élőhelytípusokat mutatja be. A kiállítási anyagban szarvasagancsból készült bútorok, érdekes trófeák, vadnyomok gipszlenyomatán kívül legális és illegális vadászat eszközök láthatók. Értékes továbbá a muzeális értékű fegyvergyűjtemény. Hazánk fontosabb védett és fokozottan védett madár- és emlősfajait mutatja be a dioráma. Forrás:http://www.vendegvaro.hu/Vadaszmuzeum_BabolnaCím: Mészáros u. ...

Tovább »

Szabadtéri Vízügyi Múzeum

Az egykor jelentős vízfolyás, ma belvízi főcsatorna, a Millér tiszai torkolatánál 1862-ben épült a zsilip, majd 1895-ben a szivattyútelep, ahol ma a vízügyi gépeket bemutató múzeum működik. Szabadtéren, az eredetihez hasonló környezetben láthatók a már használaton kívüli vízgazdálkodási berendezések és eszközök. A szivattyútelep Röck-gyártmányú gépezete még ma is üzemképes. A kiállítás a Közép-Tisza-vidék kétszáz éves vízgazdálkodás-történetének legfontosabb mozzanataival ismerteti meg ...

Tovább »

Magyar Repüléstörténeti Múzeum

Az ország egyetlen, kuriózumszámba menő repülőkiállításán szabadtéren és csarnokban helyezték el a történelem viharaiban megmaradt technikai eszközöket, katonai és polgári repülőgépeket. A múzeum három helyen, egymástól különálló témakörben mutatja be a magyar repüléstörténet 100 éves múltját fényképek, dokumentumok, személyes használati eszközök, relikviák segítségével.Megtalálhatók itt MiG-ek, a látványos óriások, az IL-18-as és a TU-134-esek, de a kecses ívű L-29-es Delfin iskolagép, ...

Tovább »

Új Magyar Képtár

Első ízben 1990-ben, a Rendház épületében nyílt lehetőség a múzeum képzőművészeti gyűjteményéből válogatott anyag huzamosabb ideig tartó bemutatására. Jelenlegi helyén, a közel négy évtized kiállítási és gyűjtőtevékenységét tükröző anyag az Európai Iskola, illetve annak vonzáskörébe tartozó művészek alkotásaitól a hatvanas évek nagy generációjának kiemelkedő mesterein át napjainkig, kronologikus sorrendben mutatja be a legfontosabbnak tartott alkotókat és képzőművészeti jelenségeket. Forrás: http://www.museum.hu/museum/index_hu.php?ID=313Cím: ...

Tovább »

Csók István Képtár

Aba Novák Vilmos: Francia-magyar történelmi kapcsolatok 1928-30 között a Római Magyar Akadémia kurátora, az olasz orientáltságú Gerevich Tibor az elsők között hívta meg Rómába Aba Novák Vilmost. A kultuszkormányzat legfőbb célja az volt, hogy a művészek, “szemlélve Rómának és Itáliának nagy művészeti alkotásait, lehiggadt és letisztult ízléssel térjenek haza.” A modern olasz törekvésekkel párhuzamosan Magyarországon is megjelent a historizáló szemléletű ...

Tovább »

Szent István Király Múzeum – Rendhá

A mai Fő utca – Szt. János köz – Oskola utca által határolt telket 1688-ban, a város törökök alóli felszabadítása után vette birtokba a jezsuita rend. Ekkor – és még hosszú ideig – az Oskola utcai oldalon állt török minaretes templomot és a hozzá kapcsolódó épületet használták és lakták is. Az új templomot és a hozzá csatlakozó rendházat két lépcsőben ...

Tovább »

Schaár Erzsébet Gyűjtemény

A 60 kis- és nagyméretű plasztikából álló gyűjtemény a művész örökösei – Vilt Tibor és Vilt Pál – valamint a Kulturális Minisztérium ajándékaként került Székesfehérvárra. Ezt az anyagot egészítette ki a részben Schaár Erzsébettől (Kóré, Fotelben ülő), később az örökösöktől megvásárolt művek sora (Ólomfal, Egymásba nyíló terek, Pincegádor figurával, Ajtó figurával). 1968-ban, a székesfehérvári Könnyűfémműben megrendezett szobrászati szimpozionon készült Ajtók ...

Tovább »

Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum

Székesfehérvár városa – mint királyi koronázó- és temetkezőhely – a magyar államiság születésétől fogva kiemelt fontosságú szakrális központ volt. Szent István király püspökséget ugyan nem alapított itt, ám egy kiváltságos papi testületet, egy társaskáptalant létre hozott, melyet kiemelve a veszprémi püspök joghatósága alól, közvetlenül az esztergomi érseknek rendelt alá. A török uralom alatt (1543-1688) Székesfehérváron mind az egyházi, mind a ...

Tovább »

Palotavárosi Skanzen

A Palotavárosi Skanzenben a Rác utca 11. számú házban 1988-ban “Palotavárosi emlékek, Székesfehérvár-Palotaváros története és néprajza” című állandó kiállítást nyitottunk . A kiállítás bemutatja, hogy a lebontott Palotaváros a 18. század óta milyen szerepet játszott Székesfehérvár életében. Az épület belső berendezését, bútorait, szentképeit az utolsó tulajdonostól, Csikós Danicától már a kutatás során, 1981-ben megvásároltuk a Szent István Király Múzeum számára. ...

Tovább »

Középkori Romkert – Nemzeti Emlékhe

Az István király által építeni kezdett, majd bővített bazilika a török hódításig (1543) a középkori magyar állam legfontosabb és legszentebb helye volt. Itt koronázták és temették 15 királyunkat (Szent Istvánt is), itt őrizték a koronát és a felségjelvényeket a királyi kincstárral és az ország levéltárával együtt. A törökök lőporraktárnak használták: a város 1601. évi ostrománál felrobbant a bazilika. Köveit az ...

Tovább »

Fekete Sas Patikamúzeum

A A Fekete Sas patika 1971-ben szűnt meg élő gyógyszertárként működni. 1975-ben, az épület és a berendezés szakszerű restaurálása után, a több mint kétszáz éves intézmény már múzeumként nyitotta meg ismét ajtaját a közönség előtt. Székesfehérvárott az első gyógyszerész már 1688-ban, közvetlenül a törökök alóli felszabadulás első napjaiban megtelepedett. A levéltári adatok szerint ez az első gyógyszerész – Sartory János ...

Tovább »

Fehérvári Babaház

Eltűnt generációk féltett és sok viszontagság között megőrzött fiú- és leányjátékait, gyönyörű babáit, babaszobáit tárja elénk a Fehérvári Babaház. A Moskovszky család – dr. Moskovszky Éva, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott könyvtárosa és édesanyja, Moskovszky Lajosné Auer Erzsébet – 70 év alatt kitartó munkával gyűjtötte össze régi korok játékszereit, babáit, apró tárgyait, s ezeket kicsinyke szobákba helyezve, minden tárgynak megfelelő ...

Tovább »

Budenz Ház – Ybl Gyűjtemény

A művészettörténész Ybl Ervin (1890-1965) a Szent István Király Múzeumra hagyta családi és művészeti gyűjteményét, melyből 1969-ben nyílt állandó kiállítás. Ybl érdeklődésének és ízlésének megfelelően a századfordulótól a negyvenes évekig tartó időszakból főként az alföldi mesterek és a posztimpresszionizmus harmincas évekbeli képviselőinek művei szerepelnek. A hagyaték plasztikai része a XX. század első felének szinte minden jelentős mesterét bemutatja. A festmények ...

Tovább »

Népviseletes Babamúzeum

Az 1999-ben nyílt létesítmény bemutatja nagy Magyarország múlt századi népviseleteit, valamint makettek segítségével népi,- kultikus és gazdasági építészetét is. Több mint hétszáz nagyméretű porcelánbaba prezentálja a múlt viseletkultúráját Nyitrától Szabadkáig és Dévénytől Orsováig. A viseletek szinte kizárólag abban a faluban, városban készültek, melyekben akkoriban hordták őket, de sok került a múzeum tulajdonába pályázatok útján is, melyeket hagyományőrzők és volt házipari ...

Tovább »

Szatmári Múzeum

A Szatmári Múzeum nem hivatalos, hanem magán kezdeményezésből, Márton Árpád gimnáziumi tanár lelkes munkája révén jött létre. Márton Árpád 1956-ban tanítványaival együtt intenzív gyűjtőmunkába fogott. A növekvő anyagnak a gimnázium alagsora adott ideiglenes otthont. A gyűjtemény 1963-ra jelentősen gyarapodott, ezért a Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztálya Szatmári Múzeum néven tájmúzeummá nyilvánította. A múzeumnak azonban nem volt épülete, anyagát nem tudta raktározni, ...

Tovább »

Móricz Zsigmond Emlékház

A szatmári táj népi építészetére jellemző szabadkéményes szegényparaszti házban kapott helyet a Móricz Zsigmondnak emléket állító kiállítás. Az író születése körüli korszakot a lakóház nagyobbik szobájának bútorai és berendezési tárgyai idézik meg, míg a másik helyiségben látható kiállítás megyénk nagy szülöttjének életútját kíséri végig az író néhány személyes holmiját is bemutatva. Móricz Zsigmond Móricz Zsigmond 1879-ben született Tiszacsécsén. Édesanyja Pallagi ...

Tovább »

Beregi Múzeum

A vásárosnaményi Beregi Múzeumot Csiszár Árpád alapította 1963-ban. A gyűjteménynek 1970-től, a város központjában lévő egyik legszebb épületet, a Rákóczi út 13. szám alatt lévő Máthé kúria ad otthont. Gyűjteményei egyes részei országosan, sőt nemzetközileg is számon tartottak. Ezt köszönheti több ezer darabot számláló népművészet anyagának; elsősorban hímzéseinek, szőtteseinek, művészi vasöntvény gyűjteményének és a térség elemi népiskoláját reprezentáló tárgyegyüttesének. Múzeumunk ...

Tovább »

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemé

A legtöbb múzeum első számú műtárgya maga az épület, amely helyet ad a kiállításoknak és a raktári gyűjteménynek egyaránt. A település centrumában álló egykori lakóházat a földbirtokos Grünberger család építtette az 1860-as években. Stílusa kuriális, mely magán viseli a helyi népi építészet jegyeit is (csapott nyeregtető, homlokzat előtti tornác). Falazata – terméskő alapra – vályogból készült, tetőzetét az 1960-as évekig ...

Tovább »

Báthori István Múzeum

Az 1955-ben alapított tájmúzeumnak a 18. sz. első felében épült barokk stílusú minorita rendház ad otthont. Jelentős régészeti, történeti, néprajzi, képző- és iparművészeti gyűjteményei mellett szakkönyvtára, adat- és fotótára is várja az érdeklődőket. A Nyírbátor évszázadait, valamint a határvédelem történetét bemutató állandó kiállítások mellett a múzeum olyan kuriózumokkal is dicsekedhet, mint a hazai reneszánsz művészet egyik legszebb alkotása, az 1511-ben ...

Tovább »

Rétközi Múzeum

Kisvárda központjában, a volt zsinagógában található az 1960-ban alapított Vármúzeum jogutódaként működő Rétközi Múzeum, amely a kisvárdai vár ásatásai során előkerült régészeti anyag mellett igen jelentős néprajzi, képzőművészeti és történeti gyűjteménnyel is rendelkezik. Ajkai ház és cifra pitvarA Nyírség és a Rétköz határán fekvő Ajak község néprajzilag különösen érdekes település. Nevezetességét díszesen cifrázott pitvarainak, népviseletének és gazdag folklórjának köszönheti. Sajnos, ...

Tovább »

Steiner Gyűjtemény

1989-ben megépített műhelyemet szerettem volna fűtéssel ellátni. Rendelkezésemre állt egy régi bontott cserépkályha, amit meg akartam rakatni. A célszerűség azonban azt diktálta, hogy inkább vaskályhát állítsak fel, mert az rugalmasan alkalmazkodik a gyors befűtéshez. A gondolatot tett követte. Felajánlottam a cserépkályhát vaskályháért. Soha nem felejtem el a fuvaros szavait, aki azt mondta, hogy mi most szemetet cserélünk maszatért. Már nem ...

Tovább »

Rippl-Rónai Múzeum

A múzeum a megye egyik legjelentősebb közművelődési intézménye – tudományos műhelye, amely gyűjtő, megőrző és bemutató tevékenységével fontos társadalmi igényt elégít ki. A gyűjtemény mennyisége meghaladja a fél milliót. Raktáraiban öt szaktudomány – művészettörténet, néprajz, régészet, újkortörténet és természettudomány – tárgyi, adattári, fotótári és hangzóanyaga található. A tudományos feldolgozást és nyilvántartást szakmuzeológusok és gyűjteménykezelők, a gyűjtemény állagmegóvását restaurátorok és preparátorok ...

Tovább »

Vaszary Képtár

1996. január 22-től várja látogatóit a Vaszary Képtár, amelyet Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990-ben tatarozás miatt bezárt Somogyi Képtár jogutódjaként hozott létre, ugyanabban az épületben, az ún. Anker-házban, de annak nyugati szárnyában kialakítva, a korábbinál nagyobb alapterületen. A 255 négyzetméternyi kiállítótér alkalmassá teszi az intézményt regionális és országos tárlatok, életmű kiállítások rendezésére. A képtár szakmai tevékenységében meghatározó az ...

Tovább »

Rippl-Rónai József Emlékmúzeum

A Róma Villában lakott Rippl-Rónai József, a magyar festészet kiemelkedő alakja. 1908-ban árverés útján vásárolta meg Kaposvár szélén, a szőlősgazdák övezetében a parkos ligettel körülzárt emeletes nyaralóépületet – gazdasági házakkal, szántóval és legelővel. Kész művészparadicsom volt már. Egy Gundy György nevű pesti operaénekes ízlése nyomán formálódott ki 1868-tól, negyven éven át. A Róma Villa nevet is Gundy adta neki, mivel ...

Tovább »

Vaszary Emlékház

Kaposvár abban a kitüntetett helyzetben van, hogy egyszerre két festőóriásunk szülővárosaként ismerhetjük. Rippl-Rónai József és Vaszary János, a modern magyar művészet meghatározó alakjai – csupán hat év különbséggel 1861-ben és 1867-ben – jeles kaposvári pedagóguscsaládok sarjaiként látták meg a napvilágot. A kaposvári Rippl-Rónai Emlékmúzeum a Róma Villa után most a másik nagy szülöttnek, Vaszary Jánosnak adózik állandó kiállítással a város, ...

Tovább »