Főoldal > Hírek > Tudástár > Tudomány, csillagászat, űrkutatás

Tudomány, csillagászat, űrkutatás

Ismét magyar fotósé a nap képe a NASA honlapján

Ismét magyar fotósé a nap képe a NASA honlapján

Fényes Lóránd gyönyörű képén a Perseus nevű molekuláris felhőt figyelhetjük meg. A NASA honlapján mindennap kiválasztanak egy profi fotót, amely az Univerzum valamelyik lélegzetelállító csodáját tárja fel előttünk. Ma Fényes Lóránd művét csodálhatja mindenki, aki ide kattint. A kép alá írt, profi asztrológusi magyarázat szerint csillagfelhők vonulnak végig az égen, mintegy 850 fényévnyire tőlünk. A három fényesebb csillag, melyeknek egyszerű ...

Tovább »

Rejtélyes objektumokat fedeztek fel a Bika csillagképben -VIDEÓ

Rejtélyes objektumokat fedeztek fel a Bika csillagképben -VIDEÓ 1

Kü­lön­le­ges dol­go­kat fe­dez­tek fel a Bika csil­lag­kép­ről ké­szült nagy­ fel­bon­tású fo­tó­kon. Vajon tény­leg azok, amik­nek lát­sza­nak? Vagy csak a fan­tá­zi­ánk ját­szik ve­lünk? Élelmes szemű amatőr kutatók olyan dolgokat szúrtak ki a Bika (Taurus) csillagképről készült nagyfelbontású fotókon, amelyek könnyen lehet, hogy a földönkívüli életre utalnak. A gyanús objektumokat nemes egyszerűséggel csak megastruktúráknak nevezik, mivel olyan hatalmasak, hogy még az űrteleszkóp ...

Tovább »

Pánikolnak a csillagászok: 2017-re jósolják az apokalipszist

Pánikolnak a csillagászok 2017-re jósolják az apokalipszist

A haj­me­resztő el­mé­let sze­rint 7 pá­lyá­ját el­ha­gyó égi­test is egye­ne­sen boly­gónk felé tart… A világvégét számtalanszor megjósolták már: féltünk a végzet aszteroidájától, a mindent elnyelő fekete lyuktól, vagy épp a pusztító napvihartól. Most újabb vészjósló elmélet borzolja a kedélyeket! Csillagászok azt állítják, hogy nem kevesebb mint 7 pályát tévesztett égitest közeledik a Föld felé, a 2017-ben bekövetkező becsapódás pedig elkerülhetetlen ...

Tovább »

Soha nem készült még ilyen gyönyörű űrfelvétel a Földről – VIDEÓ

Soha nem készült még ilyen gyönyörű űrfelvétel a Földről

Jeff Williams asztronauota 534 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ez idő alatt pedig nagy hangsúlyt fektetett a Föld megfigyelésére és videózására. Jeff Williams asztronauta Az űrhajós elmondta: mikor először látta a bolygónkat, egyszerűen letaglózta a látvány. A tengerek ragyogó kékségén táncoló fehér felhők, a földrészek, tengerszorosok látványa, a Nap fénye, amint megcsillan az óceánon egyszerűen leírhatatlanul gyönyörű. A Föld Williams ...

Tovább »

Sokkot kaptak a csillagászok a Hubble űrtávcső fotóit látva – VIDEÓ

Sokkot kaptak a csillagászok a Hubble űrtávcső fotóit látva

Nem csak a nem­zet­közi űr­ál­lo­más ka­me­rái lát­nak fur­csa dol­go­kat. A Hubble-űr­te­lesz­kóp ké­pein is fel­buk­kan­nak ér­de­kes ano­má­liák, ame­lye­ket a tu­dó­sok is csak nagy ne­héz­sé­gek árán tud­nak meg­ma­gya­rázni… Több nyom is arra utal, hogy egy gigantikus földönkívüli anyahajó cirkál a Naprendszerünkben és a környező világűrben. Legalábbis ezt állítják egy új elméletükben az UFO-vadászok. Feltevésüket több felvétellel is igyekeznek alátámasztani, amelyek mind az űrt fürkésző ...

Tovább »

A NASA riasztó közleménye: A semmiből érkezik az óriási aszteroida

A NASA riasztó közleménye: A semmiből érkezik az óriási aszteroida

A kö­zelgő űr­szik­lára a ta­pasz­talt ku­ta­tók sem vol­tak fel­ké­szülve! Segítségért kiált a NASA! Bár az űrkutatók folyamatosan figyelemmel kísérik a Földhöz közel kerülő aszteroidák mozgását, a semmiből felbukkanó űrsziklára még ők sem voltak felkészülve. Dr Joseph Nuth, a NASA Maryland-i központjának vezető tudósa csak néhány napja észlelte a bolygónk felé tartó aszteroidát, a kétségbeesett kutatók ezért már attól tartanak, hogy ...

Tovább »

Dante poklát hozhatja el az óriási űrkatasztrófa

Dante poklát hozhatja el az óriási űrkatasztrófa

Újabb haj­me­resztő el­mé­let­tel sok­kol­ták a köz­vé­le­ményt az élénk fan­tá­zi­ájú szak­em­be­rek. Vajon van va­ló­ság­alapja? Sokszor rettegtünk már a világvégétől és a pusztító természeti katasztrófáktól. A közelgő jégkorszak, a bibliai özönvíz és a 2020-ra jósolt napvihar után most újabb riasztó elmélet borzolja a kedélyeket. Egyes élénk fantáziájú kutatók szerint a jövőben egy ritka jelenségnek következményeként a Nap közel százszorosára duzzadhat, így a ...

Tovább »

Eszméletlen csillaghullás érkezik! Nézd az eget a következő napokban!

Eszméletlen csillaghullás érkezik! Nézd az eget a következő napokban!

El­ké­pesztő lát­vány­ban gyö­nyör­köd­hetsz a de­cem­beri éj­sza­ká­kon. Mu­tat­juk, mikor ér­de­mes fi­gyel­ned az eget! Decemberben igazán lenyűgöző látvánnyal kedveskedik nekünk az égbolt. Több okunk is van arra, hogy figyeljük e csodálatos jelenségekre! December 13. Emlékszel még a novemberi, kivételes méretű Szuperholdra? Ami most vár ránk, szintén gyönyörű lesz! Különös érdekessége, hogy bizonyos helyekről rendkívül szépen fog látszani, ahogyan a hatalmasra duzzadt Hold ...

Tovább »

Megdöbbentő közleményt adott ki a NASA, ezt miért titkolták eddig?

Megdöbbentő közleményt adott ki a NASA, ezt miért titkolták eddig?

Újabb haj­me­resztő el­mé­let­tel áll­tak elő az élénk fan­tá­zi­ájú űr­ku­ta­tók! Vajon ennek mennyi a va­ló­ság­alapja? A Mars évek óta valóságos kincsesbányának számít az önkéntes ufóvadászok körében, hiszen a vörös bolygón már számtalan megdöbbentő leletet találtak a kitartó tudósok. Ám eddig akárhogy próbálkoztak, nem sikerült bebizonyítaniuk, hogy valóban földönkívüliek lakják a rejtélyes planétát. A NASA friss közleménye azonban mindent megváltoztathat… Az űrkutatók ...

Tovább »

Óriási napvihar közelít a Föld felé, hatalmas pusztítást okozhat

Óriási napvihar közelít a Föld felé, hatalmas pusztítást okozhat

A kutatók szerint csupán három év, és eléri bolygónkat az a világméretű katasztrófa, amelynek eljövetelét már évtizedekkel ezelőtt megjósolták. Sokszor rettegtünk már a világvégétől és a pusztító természeti katasztrófáktól. A közelgő jégkorszak és a bibliai özönvíz után most újabb riasztó elmélet borzolja a kedélyeket. Pete Riley, a Kaliforniai Kutatóközpont vezetője szerint 2020-ban egy világméretű napvihar éri el a földet, ami ...

Tovább »

Halálra rémült az asztronauta, rejtélyes hangokat hallott az űrben

Halálra rémült az asztronauta, rejtélyes hangokat hallott az űrben

Fé­lel­me­tes pil­la­na­to­kat élt át az a kínai űr­ha­jós, aki fur­csa ko­pog­ta­tásra lett fi­gyel­mes, ami­kor épp Föld kö­rüli pá­lyán volt. Tizennégyszer kerülhette meg a Földet az 51 éves Jang Li-vej, ám nem csak emiatt lett maradandó élménye az űrutazás. A Mirror beszámolója szerint ugyanis az asztronauta megmagyarázhatatlan hangokra lett figyelmes: úgy tűnt, mintha valaki kopogtatna az űrhajó oldalán. Nem kinti és ...

Tovább »

Véget ért a találgatás: megsemmisült az űrhajó

Véget ért a találgatás: megsemmisült az űrhajó

forrás: MTI Megsemmisült a csütörtökön felbocsátott, legénység nélküli orosz Progressz MSZ-4 teherszállító űrhajó az Oroszországhoz tartozó Tuvai Köztársaság feletti 190 kilométeres magasságban, a roncsdarabok többsége elégett a légkörben – jelentette be csütörtök este a Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal. A tájékoztatás szerint az űreszköz megsemmisülése nehezen megközelíthető lakatlan hegyvidéki terület felett történt. A Roszkoszmosz hangsúlyozta: a teherűrhajó elvesztése nem lesz kihatással ...

Tovább »

Döbbenetes fotót küldött a mars járó, beindultak a találgatások

Döbbenetes fotót küldött a mars járó, beindultak a találgatások 1

A vörös boly­gón már szám­ta­lan el­ké­pesztő le­le­tet ta­lál­tak, a leg­fris­sebb fel­fe­de­zés­ről azon­ban eddig a NASA is hall­gat. Vajon miért? Vá­rat­lan dol­got ta­lált a Cu­ri­o­sity nevű mars­ járó a vörös bolygó sziklás részén. Olyas­mit, amire még a tu­dó­sok sem szá­mí­tot­tak, így hát nem meglepő, hogy nagy az izgalom az élénk fantáziájú önkéntes szakértők körében. Bár a Mars valóságos kincsesbánya a lelkes ...

Tovább »

Elképesztő elmélet terjed! Évtizedek óta átver mindenkit az űrhivatal – VIDEÓ

Elképesztő elmélet terjed! Évtizedek óta átver mindenkit az űrhivatal - VIDEÓ 4

Egy őrült el­mé­let lel egyre több kö­ve­tőre az in­ter­ne­ten, amely meg­kér­dő­je­lezi az ame­ri­kai űr­hi­va­tal eddig fel­mu­ta­tott ered­mé­nyeit, pláne azo­kat, ame­lye­ket más boly­gó­kon tet­tek… Megannyi, a marsi életre utaló hajmeresztő nyom felfedezése után, amelyeket a mars járók felvételein tettek, több amatőr kutató arra a megállapításra jutott, hogy sosem érték el az űrszondáink a Marsot. Minden elképesztő felvétel a Föld egy bizonyos ...

Tovább »

Megdöbbentő jelenséget fedezett fel a Holdon egy csillagász – VIDEÓ

Megdöbbentő jelenséget fedezett fel a Holdon egy csillagász - VIDEÓ

Döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek lát­tak nap­vi­lá­got a Hold­ról. Úgy tűnik, mintha több száz is­me­ret­len ojek­tum so­ra­kozna a fel­szí­nén… Érdekes felvétel került fel nemrégiben az internetre, amelyen a Hold felszínén több azonosíthatatlan tárgy fedezhető fel. Természetesen az ufóvadászok egyből lecsaptak a különös videóra. Szerintük ugyanis ezek földönkívüli űrhajók, amelyek azért állomásoznak a Holdon, hogy megvédjék az emberiséget a többi hódító idegentől, akikkel amúgy is harcban ...

Tovább »

Rejtélyes sarkvidéki hangok forrása után nyomoz a kanadai hadsereg – VIDEÓ

Rejtélyes sarkvidéki hangok forrása után nyomoz a kanadai hadsereg - VIDEÓ 2

Ka­nada egyik apró szi­ge­tén élő esz­ki­mók két­ség­be­esve kér­ték a kor­mány se­gít­sé­gét, mert egy, a ten­ger fe­ne­ké­ről rend­sze­re­sen fel­zen­dülő rej­té­lyes hang el­ri­asztja a bál­ná­kat, a fó­ká­kat és min­den ten­geri ál­la­tot a kör­nyék­beli vi­zek­ről, így las­san éhen vesz­nek… A sarkkörön túl a Nunavut territóriumban élő őslakos inuitok még manapság is csónakból vadásznak fókákra, bálnákra, és más tengeri élőlényekre. Az Igloolik sziget környéke eddig gazdag ...

Tovább »

Durva meteorvihar közeleg! Kitörésre kell készülni

Durva meteorvihar közeleg! Kitörésre kell készülni

Föl­dünk ha­ma­ro­san ta­lál­ko­zik a Le­on­idák me­te­or­raj­jal. Meg­je­le­nik az égen a me­te­or­ra­jok ki­rá­lya! Az egyik legismertebb meteorraj a Leonida, amely olykor hihetetlenül aktív, és valóságos hullócsillag-záport varázsol az égboltra! A Leonida, vagyis Oroszlán meteorraj egy széttöredező üstökös törmelékéből származik, amely 33 év alatt kerüli meg a Napot, és ilyenkor hatalmas kitöréseket produkál. Ebbe a törmelékcsíkba szalad bele a Föld minden év ...

Tovább »

Komoly vita a szuper hold körül, kinek van igaza?

Komoly vita a szuper hold körül, kinek van igaza?

Ma este em­be­rek mil­liói néz­nek fel az égre, és fi­gye­lik ér­dek­lődve az úgy­ne­ve­zett szu­per ­hol­dat. De kitől is szár­ma­zik ez a fi­gye­lem­fel­keltő ki­fe­je­zés? Lehet, hogy mindez csak egy nagy át­ve­rés? Hetek óta mindenhol azt olvashatjuk és hallhatjuk, hogy ma éjszaka páratlan közelségbe kerül a Földhöz a Hold, vagyis november 14-én az úgynevezett szuper hold sokkal nagyobb és fényesebb lesz, mint ...

Tovább »

Kiderült a titok, hogy miért nem küldtünk embert a Holdra 1972 óta – VIDEÓ

Kiderült a titok, hogy miért nem küldtünk embert a Holdra 1972 óta - VIDEÓ

Egy köz­ked­velt el­mé­let hívei sze­rint meg­te­het­tük volna, de még­sem küld­tünk em­bert a Holdra az el­múlt 44 évben. De miért? Ké­szí­tet­tek egy vi­deót, amely még a meg­rög­zött két­ke­dő­ket is el­bi­zony­ta­la­nítja… vagy leg­alábbis el­gon­dol­kod­tatja. Lelkes amatőr kutatók összevágták egyetlen videóba az elmúlt több mint negyven év legfurcsább észleléseit, amelyeket a Holdon tettek. Ráadásul, hogy ilyesmit láthassunk, még csak űrhajósnak sem kell lennünk, ...

Tovább »

Jön a szuperhold: 70 éve volt utoljára ennyire közel a Hold

Jön a szuperhold: 70 éve volt utoljára ennyire közel a Hold

November 14-én érdemes lesz az eget kémlelni, hatalmas és fényes szuperholdat láthatunk majd. 18 évig nem lesz olyan közel hozzánk a Hold, mint idén november 14-én – írja a NASA a honlapján. Talán egy kicsit el is ragadtatták magukat, hiszen azt írják a blogposztban, extra-szuperhold lesz látható aznap az égen. Legutóbb 70 éve volt, és legközelebb 2034. november 25-én lesz ...

Tovább »

Rendben lejött a 3 űrhajós

Rendben lejött a 3 űrhajós

forrás: MTI Sikeresen landolt vasárnap Kazahsztánban a Nemzetközi Űrállomás három asztronautája – jelentették be egy időben az orosz és az amerikai űrközpontban.   Az űrállomás eddigi parancsnoka, az orosz Anatolij Ivanyisin, valamint az amerikai Kate Rubin és a japán Onisi Takuja ereszkedett le ejtőernyő segítségével a kazah sztyeppére kevesebb mint három és fél órányi utazás után. A trió 115 napot ...

Tovább »

Lefagyott a Juno

Lefagyott a Juno

forrás: MTI Leálltak a Jupiter körül keringő űrszonda kamerái és műszerei – közölte az amerikai űrkutatási hivatal. Egy hét alatt ez már a második meghibásodás. A napenergiával hajtott űrszonda ötévi utazás után júliusban állt a Jupiter körüli pályára, fő küldetése, hogy felmérje a bolygó mágneses mezejét és kiderítse: van-e szilárd magja az égitestnek. A tájékoztatás szerint ez előző nap, október ...

Tovább »

A magyarok csillagai – Te mennyit tudsz róluk?

A magyarok csillagai

Napjainkban a kínai, a egyiptomi, a maja vagy a kaldeus csillagmítoszról többet tudnak a magyarok, mint saját csillagmítoszaikról. Pedig a planéták járásának követése, a fenyegető vagy segítő égi jelek elemzése őseink körében is természetes volt. Évszázadokon át még az egyszerű pásztorok is sokat tudtak az égi eseményekről. A magyar nép hitét a mese- és mondavilág őrzi. Bár az a nemzedék ...

Tovább »

Jön az októberi csillaghullás, ekkor nézz az égre

Jön az októberi csillaghullás, ekkor nézz az égre

Október 21-én lesz az Orionidák meteorraj csúcspontja, ezen a napon lehet majd a legtöbb hullócsillagot megfigyelni az égen – írta az Eumet. A meteorraj a Halley-üstökös mellékterméke, a törmelékfelhőt a kométa szórta el pályája mentén. A raj onnan kapta a nevét, hogy a legtöbb hullócsillag kiindulási pontja az egyik legismertebb csillagkonstelláció, az Orion csillagkép. Az Eumet cikke szerint a meteorrajból ...

Tovább »

Ez már hivatalos: Elképesztő dologra bukkantak a Jupiter egyik holdján

Ez már hivatalos: Elképesztő dologra bukkantak a Jupiter egyik holdján

Né­hány napja a NASA már meg­szel­lőz­tette, hogy nagy be­je­len­tésre ké­szül a Ju­pi­ter egyik hold­já­val kap­cso­lat­ban. Meg­tet­ték… Az eltelt pár napban sokan találgatásokba bocsátkoztak a bejelentéssel kapcsolatban. Többekben felmerült, hogy a NASA végre rábukkant a földönkívüli élet nyomaira… Persze a várakozások túlzóak voltak, de a felfedezés akkor is szenzációs. Bebizonyosodott, hogy a folyékony víz van a Jupiter Europa nevű holdjának jégpáncélja alatt. A ...

Tovább »

Rejtélyes felfedezés: történelmi bejelentésre készül a NASA

Rejtélyes felfedezés: történelmi bejelentésre készül a NASA

A Ju­pi­ter holdja, az Eu­ropa szá­mos tit­kot rej­te­get még a ku­ta­tók elől. De va­la­mit most le­lep­lez­tek, most je­len­tik be, mi is az… Közleményt adott ki a NASA, melyben nagyon titokzatosan csak annyit írtak: fontos bejelentést tesznek szeptember 26-án. A Hubble űrtávcsövet üzemeltető kutatók ugyanis új információkat bocsátottak az űrkutató központ rendelkezésére, írja az Origo. A Jupiter holdjáról, az Europáról már ...

Tovább »

Hamarosan a Földbe csapódik az elszabadult kínai űrállomás

Hamarosan a Földbe csapódik az elszabadult kínai űrállomás

A kí­na­iak sze­rint nincs baj, kéz­ben tart­ják a dol­go­kat, de más szak­ér­tők sze­rint meg­be­csülni sem lehet, mikor és hol zuhan majd le a nyolc ton­nás űr­szer­ke­zet. Öt éve bocsátották fel a mini űrállomást. A most 370 kilométer magasan keringő Tienkung-1 (magyarul „Mennyei Palota”) 2017 végén, feladatai elvégzése után lép a légtérbe, ahol elég. Legalábbis ez volt a terv. Csakhogy hiba ...

Tovább »

Elindult az élet eredetét kutató űrmisszió

Elindult az élet eredetét kutató űrmisszió

A földi élet eredetét kutató robotizált űrmissziót indít útjára helyi idő szerint csütörtök este (közép-európai idő szerint péntek hajnalban) az amerikai űrkutatási hivatal (NASA), amelynek OSIRIS-REx űrszondája a tervek szerint több milliárd éves űrport fog begyűjteni a Bennu aszteroida felszínéről. A misszió a floridai Cape Canaveral-i légierőbázisról indul. A mintegy kétezer kilogrammos, szabadidő-autó méretű, pilóta nélküli űreszközt a Lockheed Martin és ...

Tovább »
WordPress Lightbox

A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát. További információk

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás