Főoldal > Hírek > Tudástár > Tudomány, csillagászat, űrkutatás

Tudomány, csillagászat, űrkutatás

Megtörte a csendet a NASA: Felhívást tett közzé a 9. bolygóról

Megtörte a csendet a NASA: Felhívást tett közzé a 9. bolygóról

Ez­út­tal se­gít­sé­get kér az űr­ku­ta­tási hi­va­tal. Bárki be­kap­cso­lód­hat a kü­lö­nös prog­ramba. A csillagászok kicsivel több, mint egy éve rendelkeznek közvetett bizonyítékokkal arról, hogy Naprendszerünk peremén létezik egy misztikus 9. bolygó. Az eddig rendelkezésre álló információk alapján az égitest vélelmezett helye 149 milliárd kilométerre található a Naptól, 75-ször távolabb, mint a Plútó. „Ha létezik is a 9. planéta azt nem lesz ...

Tovább »

75 millióért Te is lehetsz űrturista!

75 millióért Te is lehetsz űrturista!

Két év múlva star­tol­hat az orosz űr­tu­riz­mus A Pravda beszámolója szerint Oroszországban hamarosan befejezik az első többször használatos, szuborbitális űrhajó fejlesztését, amelyet kifejezetten az űrturizmus beindítására terveztek. Pavel Puskin, a civil űrutazásokat szervező cég vezetője arról számolt be, hogy az első tesztutakat 2019-re tervezik, de már jövőre elkezdik a nagyjából 200-250 ezer dolláros űrturista-jegyek árusítását. Az űrturista járatok Oroszországból fognak ...

Tovább »

Különleges jelenséget látsz ma este az égen – Lesz telihold, holdfogyatkozás és egy üstökös is

Ritkán adódik ilyen, ne mulaszd el! A Magyar Csillagászati Egyesület észlelési ajánlata nyomán, február 10-e hozza el 2017 első fogyatkozását. Péntek este félárnyékos holdfogyatkozást figyelhetsz meg az égen, ha az időjárás sem tesz keresztbe, akkor a jelenség az ország bármely pontjáról látható lesz. A félárnyék február 10-én magyar idő szerint 23 óra 34 perckor érinti majd a holdfelszínt, a Hold február ...

Tovább »

Eltitkolt felvétel a Holdra szállásról! – VIDEÓ

Eltitkolt felvétel a Holdra szállásról! - VIDEÓ

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a Holdra szállás meg sem történt, pedig egy bosszú miatt felbukkant egy eltitkolt felvétel a NASA titkos archívumából. A NASA egykori munkatársa állítólag a kópiát elspájzolta, hogy majd öreg korára jó summát fog hozni. Mivel senki nem volt neki hajlandó nagyobb összeget fizetni érte, feltette hát a netre, hogy a Holdra szállás valódi titkáról ...

Tovább »

Riasztó közlemény: Szörnyű, mi közelít a Föld felé

Riasztó közlemény: Szörnyű, mi közelít a Föld felé

A NASA már ta­valy de­cem­ber­ben fi­gyel­mez­te­tett az ér­kező asz­te­ro­i­dára. Egy dol­got azon­ban el­hall­gat­tak. Durva vádak érték a NASA-t! Bár a szervezet már tavaly decemberben közleményt adott ki a február 25-én érkező aszteroida és üstökös miatt, egy élénk fantáziájú csillagász szerint elhallgatták az igazságot. Dr Dyomin Damir Zakharovich szerint a WF9 elnevezésű aszteroida nemcsak elhalad bolygónk mellett, hanem egyenesen a belecsapódik a ...

Tovább »

Ismét magyar fotósé a nap képe a NASA honlapján

Ismét magyar fotósé a nap képe a NASA honlapján

Fényes Lóránd gyönyörű képén a Perseus nevű molekuláris felhőt figyelhetjük meg. A NASA honlapján mindennap kiválasztanak egy profi fotót, amely az Univerzum valamelyik lélegzetelállító csodáját tárja fel előttünk. Ma Fényes Lóránd művét csodálhatja mindenki, aki ide kattint. A kép alá írt, profi asztrológusi magyarázat szerint csillagfelhők vonulnak végig az égen, mintegy 850 fényévnyire tőlünk. A három fényesebb csillag, melyeknek egyszerű ...

Tovább »

Rejtélyes objektumokat fedeztek fel a Bika csillagképben -VIDEÓ

Rejtélyes objektumokat fedeztek fel a Bika csillagképben -VIDEÓ 1

Kü­lön­le­ges dol­go­kat fe­dez­tek fel a Bika csil­lag­kép­ről ké­szült nagy­ fel­bon­tású fo­tó­kon. Vajon tény­leg azok, amik­nek lát­sza­nak? Vagy csak a fan­tá­zi­ánk ját­szik ve­lünk? Élelmes szemű amatőr kutatók olyan dolgokat szúrtak ki a Bika (Taurus) csillagképről készült nagyfelbontású fotókon, amelyek könnyen lehet, hogy a földönkívüli életre utalnak. A gyanús objektumokat nemes egyszerűséggel csak megastruktúráknak nevezik, mivel olyan hatalmasak, hogy még az űrteleszkóp ...

Tovább »

Pánikolnak a csillagászok: 2017-re jósolják az apokalipszist

Pánikolnak a csillagászok 2017-re jósolják az apokalipszist

A haj­me­resztő el­mé­let sze­rint 7 pá­lyá­ját el­ha­gyó égi­test is egye­ne­sen boly­gónk felé tart… A világvégét számtalanszor megjósolták már: féltünk a végzet aszteroidájától, a mindent elnyelő fekete lyuktól, vagy épp a pusztító napvihartól. Most újabb vészjósló elmélet borzolja a kedélyeket! Csillagászok azt állítják, hogy nem kevesebb mint 7 pályát tévesztett égitest közeledik a Föld felé, a 2017-ben bekövetkező becsapódás pedig elkerülhetetlen ...

Tovább »

Soha nem készült még ilyen gyönyörű űrfelvétel a Földről – VIDEÓ

Soha nem készült még ilyen gyönyörű űrfelvétel a Földről

Jeff Williams asztronauota 534 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ez idő alatt pedig nagy hangsúlyt fektetett a Föld megfigyelésére és videózására. Jeff Williams asztronauta Az űrhajós elmondta: mikor először látta a bolygónkat, egyszerűen letaglózta a látvány. A tengerek ragyogó kékségén táncoló fehér felhők, a földrészek, tengerszorosok látványa, a Nap fénye, amint megcsillan az óceánon egyszerűen leírhatatlanul gyönyörű. A Föld Williams ...

Tovább »

Sokkot kaptak a csillagászok a Hubble űrtávcső fotóit látva – VIDEÓ

Sokkot kaptak a csillagászok a Hubble űrtávcső fotóit látva

Nem csak a nem­zet­közi űr­ál­lo­más ka­me­rái lát­nak fur­csa dol­go­kat. A Hubble-űr­te­lesz­kóp ké­pein is fel­buk­kan­nak ér­de­kes ano­má­liák, ame­lye­ket a tu­dó­sok is csak nagy ne­héz­sé­gek árán tud­nak meg­ma­gya­rázni… Több nyom is arra utal, hogy egy gigantikus földönkívüli anyahajó cirkál a Naprendszerünkben és a környező világűrben. Legalábbis ezt állítják egy új elméletükben az UFO-vadászok. Feltevésüket több felvétellel is igyekeznek alátámasztani, amelyek mind az űrt fürkésző ...

Tovább »

A NASA riasztó közleménye: A semmiből érkezik az óriási aszteroida

A NASA riasztó közleménye: A semmiből érkezik az óriási aszteroida

A kö­zelgő űr­szik­lára a ta­pasz­talt ku­ta­tók sem vol­tak fel­ké­szülve! Segítségért kiált a NASA! Bár az űrkutatók folyamatosan figyelemmel kísérik a Földhöz közel kerülő aszteroidák mozgását, a semmiből felbukkanó űrsziklára még ők sem voltak felkészülve. Dr Joseph Nuth, a NASA Maryland-i központjának vezető tudósa csak néhány napja észlelte a bolygónk felé tartó aszteroidát, a kétségbeesett kutatók ezért már attól tartanak, hogy ...

Tovább »

Dante poklát hozhatja el az óriási űrkatasztrófa

Dante poklát hozhatja el az óriási űrkatasztrófa

Újabb haj­me­resztő el­mé­let­tel sok­kol­ták a köz­vé­le­ményt az élénk fan­tá­zi­ájú szak­em­be­rek. Vajon van va­ló­ság­alapja? Sokszor rettegtünk már a világvégétől és a pusztító természeti katasztrófáktól. A közelgő jégkorszak, a bibliai özönvíz és a 2020-ra jósolt napvihar után most újabb riasztó elmélet borzolja a kedélyeket. Egyes élénk fantáziájú kutatók szerint a jövőben egy ritka jelenségnek következményeként a Nap közel százszorosára duzzadhat, így a ...

Tovább »

Eszméletlen csillaghullás érkezik! Nézd az eget a következő napokban!

Eszméletlen csillaghullás érkezik! Nézd az eget a következő napokban!

El­ké­pesztő lát­vány­ban gyö­nyör­köd­hetsz a de­cem­beri éj­sza­ká­kon. Mu­tat­juk, mikor ér­de­mes fi­gyel­ned az eget! Decemberben igazán lenyűgöző látvánnyal kedveskedik nekünk az égbolt. Több okunk is van arra, hogy figyeljük e csodálatos jelenségekre! December 13. Emlékszel még a novemberi, kivételes méretű Szuperholdra? Ami most vár ránk, szintén gyönyörű lesz! Különös érdekessége, hogy bizonyos helyekről rendkívül szépen fog látszani, ahogyan a hatalmasra duzzadt Hold ...

Tovább »

Megdöbbentő közleményt adott ki a NASA, ezt miért titkolták eddig?

Megdöbbentő közleményt adott ki a NASA, ezt miért titkolták eddig?

Újabb haj­me­resztő el­mé­let­tel áll­tak elő az élénk fan­tá­zi­ájú űr­ku­ta­tók! Vajon ennek mennyi a va­ló­ság­alapja? A Mars évek óta valóságos kincsesbányának számít az önkéntes ufóvadászok körében, hiszen a vörös bolygón már számtalan megdöbbentő leletet találtak a kitartó tudósok. Ám eddig akárhogy próbálkoztak, nem sikerült bebizonyítaniuk, hogy valóban földönkívüliek lakják a rejtélyes planétát. A NASA friss közleménye azonban mindent megváltoztathat… Az űrkutatók ...

Tovább »

Óriási napvihar közelít a Föld felé, hatalmas pusztítást okozhat

Óriási napvihar közelít a Föld felé, hatalmas pusztítást okozhat

A kutatók szerint csupán három év, és eléri bolygónkat az a világméretű katasztrófa, amelynek eljövetelét már évtizedekkel ezelőtt megjósolták. Sokszor rettegtünk már a világvégétől és a pusztító természeti katasztrófáktól. A közelgő jégkorszak és a bibliai özönvíz után most újabb riasztó elmélet borzolja a kedélyeket. Pete Riley, a Kaliforniai Kutatóközpont vezetője szerint 2020-ban egy világméretű napvihar éri el a földet, ami ...

Tovább »

Halálra rémült az asztronauta, rejtélyes hangokat hallott az űrben

Halálra rémült az asztronauta, rejtélyes hangokat hallott az űrben

Fé­lel­me­tes pil­la­na­to­kat élt át az a kínai űr­ha­jós, aki fur­csa ko­pog­ta­tásra lett fi­gyel­mes, ami­kor épp Föld kö­rüli pá­lyán volt. Tizennégyszer kerülhette meg a Földet az 51 éves Jang Li-vej, ám nem csak emiatt lett maradandó élménye az űrutazás. A Mirror beszámolója szerint ugyanis az asztronauta megmagyarázhatatlan hangokra lett figyelmes: úgy tűnt, mintha valaki kopogtatna az űrhajó oldalán. Nem kinti és ...

Tovább »

Véget ért a találgatás: megsemmisült az űrhajó

Véget ért a találgatás: megsemmisült az űrhajó

forrás: MTI Megsemmisült a csütörtökön felbocsátott, legénység nélküli orosz Progressz MSZ-4 teherszállító űrhajó az Oroszországhoz tartozó Tuvai Köztársaság feletti 190 kilométeres magasságban, a roncsdarabok többsége elégett a légkörben – jelentette be csütörtök este a Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal. A tájékoztatás szerint az űreszköz megsemmisülése nehezen megközelíthető lakatlan hegyvidéki terület felett történt. A Roszkoszmosz hangsúlyozta: a teherűrhajó elvesztése nem lesz kihatással ...

Tovább »

Döbbenetes fotót küldött a mars járó, beindultak a találgatások

Döbbenetes fotót küldött a mars járó, beindultak a találgatások 1

A vörös boly­gón már szám­ta­lan el­ké­pesztő le­le­tet ta­lál­tak, a leg­fris­sebb fel­fe­de­zés­ről azon­ban eddig a NASA is hall­gat. Vajon miért? Vá­rat­lan dol­got ta­lált a Cu­ri­o­sity nevű mars­ járó a vörös bolygó sziklás részén. Olyas­mit, amire még a tu­dó­sok sem szá­mí­tot­tak, így hát nem meglepő, hogy nagy az izgalom az élénk fantáziájú önkéntes szakértők körében. Bár a Mars valóságos kincsesbánya a lelkes ...

Tovább »

Elképesztő elmélet terjed! Évtizedek óta átver mindenkit az űrhivatal – VIDEÓ

Elképesztő elmélet terjed! Évtizedek óta átver mindenkit az űrhivatal - VIDEÓ 4

Egy őrült el­mé­let lel egyre több kö­ve­tőre az in­ter­ne­ten, amely meg­kér­dő­je­lezi az ame­ri­kai űr­hi­va­tal eddig fel­mu­ta­tott ered­mé­nyeit, pláne azo­kat, ame­lye­ket más boly­gó­kon tet­tek… Megannyi, a marsi életre utaló hajmeresztő nyom felfedezése után, amelyeket a mars járók felvételein tettek, több amatőr kutató arra a megállapításra jutott, hogy sosem érték el az űrszondáink a Marsot. Minden elképesztő felvétel a Föld egy bizonyos ...

Tovább »

Megdöbbentő jelenséget fedezett fel a Holdon egy csillagász – VIDEÓ

Megdöbbentő jelenséget fedezett fel a Holdon egy csillagász - VIDEÓ

Döb­be­ne­tes fel­vé­te­lek lát­tak nap­vi­lá­got a Hold­ról. Úgy tűnik, mintha több száz is­me­ret­len ojek­tum so­ra­kozna a fel­szí­nén… Érdekes felvétel került fel nemrégiben az internetre, amelyen a Hold felszínén több azonosíthatatlan tárgy fedezhető fel. Természetesen az ufóvadászok egyből lecsaptak a különös videóra. Szerintük ugyanis ezek földönkívüli űrhajók, amelyek azért állomásoznak a Holdon, hogy megvédjék az emberiséget a többi hódító idegentől, akikkel amúgy is harcban ...

Tovább »

Rejtélyes sarkvidéki hangok forrása után nyomoz a kanadai hadsereg – VIDEÓ

Rejtélyes sarkvidéki hangok forrása után nyomoz a kanadai hadsereg - VIDEÓ 2

Ka­nada egyik apró szi­ge­tén élő esz­ki­mók két­ség­be­esve kér­ték a kor­mány se­gít­sé­gét, mert egy, a ten­ger fe­ne­ké­ről rend­sze­re­sen fel­zen­dülő rej­té­lyes hang el­ri­asztja a bál­ná­kat, a fó­ká­kat és min­den ten­geri ál­la­tot a kör­nyék­beli vi­zek­ről, így las­san éhen vesz­nek… A sarkkörön túl a Nunavut territóriumban élő őslakos inuitok még manapság is csónakból vadásznak fókákra, bálnákra, és más tengeri élőlényekre. Az Igloolik sziget környéke eddig gazdag ...

Tovább »

Durva meteorvihar közeleg! Kitörésre kell készülni

Durva meteorvihar közeleg! Kitörésre kell készülni

Föl­dünk ha­ma­ro­san ta­lál­ko­zik a Le­on­idák me­te­or­raj­jal. Meg­je­le­nik az égen a me­te­or­ra­jok ki­rá­lya! Az egyik legismertebb meteorraj a Leonida, amely olykor hihetetlenül aktív, és valóságos hullócsillag-záport varázsol az égboltra! A Leonida, vagyis Oroszlán meteorraj egy széttöredező üstökös törmelékéből származik, amely 33 év alatt kerüli meg a Napot, és ilyenkor hatalmas kitöréseket produkál. Ebbe a törmelékcsíkba szalad bele a Föld minden év ...

Tovább »

Komoly vita a szuper hold körül, kinek van igaza?

Komoly vita a szuper hold körül, kinek van igaza?

Ma este em­be­rek mil­liói néz­nek fel az égre, és fi­gye­lik ér­dek­lődve az úgy­ne­ve­zett szu­per ­hol­dat. De kitől is szár­ma­zik ez a fi­gye­lem­fel­keltő ki­fe­je­zés? Lehet, hogy mindez csak egy nagy át­ve­rés? Hetek óta mindenhol azt olvashatjuk és hallhatjuk, hogy ma éjszaka páratlan közelségbe kerül a Földhöz a Hold, vagyis november 14-én az úgynevezett szuper hold sokkal nagyobb és fényesebb lesz, mint ...

Tovább »

Kiderült a titok, hogy miért nem küldtünk embert a Holdra 1972 óta – VIDEÓ

Kiderült a titok, hogy miért nem küldtünk embert a Holdra 1972 óta - VIDEÓ

Egy köz­ked­velt el­mé­let hívei sze­rint meg­te­het­tük volna, de még­sem küld­tünk em­bert a Holdra az el­múlt 44 évben. De miért? Ké­szí­tet­tek egy vi­deót, amely még a meg­rög­zött két­ke­dő­ket is el­bi­zony­ta­la­nítja… vagy leg­alábbis el­gon­dol­kod­tatja. Lelkes amatőr kutatók összevágták egyetlen videóba az elmúlt több mint negyven év legfurcsább észleléseit, amelyeket a Holdon tettek. Ráadásul, hogy ilyesmit láthassunk, még csak űrhajósnak sem kell lennünk, ...

Tovább »

Jön a szuperhold: 70 éve volt utoljára ennyire közel a Hold

Jön a szuperhold: 70 éve volt utoljára ennyire közel a Hold

November 14-én érdemes lesz az eget kémlelni, hatalmas és fényes szuperholdat láthatunk majd. 18 évig nem lesz olyan közel hozzánk a Hold, mint idén november 14-én – írja a NASA a honlapján. Talán egy kicsit el is ragadtatták magukat, hiszen azt írják a blogposztban, extra-szuperhold lesz látható aznap az égen. Legutóbb 70 éve volt, és legközelebb 2034. november 25-én lesz ...

Tovább »

Rendben lejött a 3 űrhajós

Rendben lejött a 3 űrhajós

forrás: MTI Sikeresen landolt vasárnap Kazahsztánban a Nemzetközi Űrállomás három asztronautája – jelentették be egy időben az orosz és az amerikai űrközpontban.   Az űrállomás eddigi parancsnoka, az orosz Anatolij Ivanyisin, valamint az amerikai Kate Rubin és a japán Onisi Takuja ereszkedett le ejtőernyő segítségével a kazah sztyeppére kevesebb mint három és fél órányi utazás után. A trió 115 napot ...

Tovább »

Lefagyott a Juno

Lefagyott a Juno

forrás: MTI Leálltak a Jupiter körül keringő űrszonda kamerái és műszerei – közölte az amerikai űrkutatási hivatal. Egy hét alatt ez már a második meghibásodás. A napenergiával hajtott űrszonda ötévi utazás után júliusban állt a Jupiter körüli pályára, fő küldetése, hogy felmérje a bolygó mágneses mezejét és kiderítse: van-e szilárd magja az égitestnek. A tájékoztatás szerint ez előző nap, október ...

Tovább »

A magyarok csillagai – Te mennyit tudsz róluk?

A magyarok csillagai

Napjainkban a kínai, a egyiptomi, a maja vagy a kaldeus csillagmítoszról többet tudnak a magyarok, mint saját csillagmítoszaikról. Pedig a planéták járásának követése, a fenyegető vagy segítő égi jelek elemzése őseink körében is természetes volt. Évszázadokon át még az egyszerű pásztorok is sokat tudtak az égi eseményekről. A magyar nép hitét a mese- és mondavilág őrzi. Bár az a nemzedék ...

Tovább »
WordPress Lightbox

A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát. További információk

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás