Főoldal > Hírek > Tudástár > Tudástár – minden érdekesség

Tudástár – minden érdekesség

Sokkoló látvány: Óriási mutáns tűnt fel a nemzeti parkban

Sokkoló látvány: Óriási mutáns tűnt fel a nemzeti parkban

Földbe gyö­ke­re­zett a lába a tu­ris­ták­nak, ami­kor meg­lát­ták a mo­csár­ból ki­emel­kedő, hát­bor­zon­gató te­remt­ményt. Óriási vihart kavart a neten az a meglepő felvétel, amit egy floridai vadrezervátumban készítettek megdöbbent kirándulók. A Daily Star szerint a turisták épp a park egy mocsaras részén sétáltak, amikor a fák közül hirtelen egy óriási, dinószerű teremtmény mászott elő. Mintha csak a Jurassic Parkba csöppentek volna ...

Tovább »

Igaz a legenda? Szörnyű látvány fogadta a turistát a nemzeti parkban

Igaz a legenda? Szörnyű látvány fogadta a turistát a nemzeti parkban

A sok­kot ka­pott ki­rán­duló épp ka­rá­csony­kor lá­to­ga­tott el a nép­szerű re­zer­vá­tumba, de ezek után szinte biz­tos, hogy soha többé nem teszi be a lábát. Futótűzként terjedtek el a neten az a felvétel, amelyeket egy döbbent kiránduló készített a Yellowstone Nemzeti Parkban. A férfi épp a híres gejzírt, az Old Faithful-t fotózta, amikor két óriási alakot látott a hóban ülni. Először ...

Tovább »

Döbbenetes titkot rejtett az Egyiptomban feltárt sírbolt

Döbbenetes titkot rejtett az Egyiptomban feltárt sírbolt

El­sá­pad­tak a ta­pasz­talt ku­ta­tók, ami­kor fel­nyi­tot­ták az év­ez­re­dek óta érin­tet­len szar­ko­fá­go­kat. Futótűzként terjedt el a régészek között annak a megdöbbentő leletnek a híre, amire egy tapasztalt kutatócsoport bukkant Egyiptom északi részén. A tudósok összesen 12, 3600 év óta érintetlen sírt tártak fel, amelyek a II. Amenhotep fáraó idejéből származnak. A szarkofágok teljes családok, dinasztiák csontvázait rejtették! A későbbi vizsgálatok megállapították, ...

Tovább »

Lemerült a mobiltelefonod? Így töltheted fel egyetlen hagyma segítségével! – VIDEÓ

Lemerült a mobiltelefonod? Így töltheted fel egyetlen hagyma segítségével!

Ha lemerül a telefonod, feltöltheted egy hagymával is! Megmutatjuk hogyan kell csinálni! Első hallásra biztosan furának tűnik, pedig igaz, egy hagyma segítségével fel tudjuk tölteni lemerült telefonunkat. Akkor nézzük, hogy mire is lesz szükségünk: természetesen egy egészséges hagymára, egy bögre folyékony elektrolitre, vagy energiaitalra, csavarhúzóra, persze a telefonunkra és annak töltőkábelére. Mit kell tenni? Első lépésként a csavarhúzóval kell egy-egy ...

Tovább »

Milliókkal temettette el magát, hogy megvesztegesse Istent

Milliókkal temettette el magát, hogy megvesztegesse Istent

Végrendeletében kötelezte feleségét egy ugandai közszolga, hogy halála után tegyen 200 millió ugandai shilinget (kb. 16 millió forint) a koporsójába, és a pénzzel együtt temessék el. A pénz arra kellett neki, hogy az ítélet napján felajánlhassa majd Istennek, cserébe evilági bűneinek bocsánatáért. Az 52 éves Charles Obong a halála előtt tíz éven át (2006-2016) volt a közszolgálati minisztérium személyzeti vezetője. ...

Tovább »

Hátborzongató dolgot fotózott a hajnali ködben egy rémült kocogó – VIDEÓ

Hátborzongató dolgot fotózott a hajnali ködben egy rémült kocogó - VIDEÓ 2

Az ari­zona-i férfi egy ködös haj­na­lon olyas­mit lá­tott a ki­halt utcán, ami­től meg­hűlt az ere­i­ben a vér. Még jó, hogy nála volt a ka­me­rás mo­bi­lija és le tudta fo­tózni a hát­bor­zon­gató je­le­nést… Richard Christianson az amerikai Phoenix-ből az internetezőkhöz fordult segítségért a Facebook közösségi oldalon keresztül, hogy megtudja: mi lehet az a hátborzongató árny, amit sikerült lefotóznia. A megdöbbentő kép ...

Tovább »

15 valós tény világunkból, amitől eldobod az agyad!

15 valós tény világunkból, amitől eldobod az agyad!

Ez a 15 állítás elsőre talán hihetetlennek tűnik, mégis igaz, az utolsó betűig! Mi is többször elolvastunk néhányat, annyira meglepődtünk! 1. Az alábbi dátumok minden évben a hét ugyanarra a napjára esnek: 04. 04, 06. 06, 08. 08, 10. 10, 12. 12. Ezek az úgynevezett doomsdayek (ítélet napjai) – biztos lehetsz benne, hogy bármelyik évben pont ugyanarra a napra esik ...

Tovább »

Égbe nyúló, különleges fényoszlopokat videóztak Kanadában

Égbe nyúló, különleges fényoszlopokat videóztak Kanadában

Te láttál valaha ilyet? A CBC News cikke szerint különös, egyúttal rendkívül szép jelenséget figyeltek meg néhány napja Ontarióban. Timothy Joseph Elzinga hajnali fél kettőkor felébredt arra, hogy két éves kisfia sírni kezd. Felkelt, hogy megnyugtassa, eközben odalépett az ablakhoz és kinézett. Ekkor pillantotta meg a fényoszlopokat, melyek az ég felé nyújtóztak. Gyorsan felkapott egy nadrágot, fogta a mobilját, kirohant, ...

Tovább »

Lázban égnek a tudósok: Valami nagyon furcsát találtak a Plútón

Lázban égnek a tudósok: Valami nagyon furcsát találtak a Plútón

A kü­lö­nös kép­ződ­mé­nyek­ről a NASA egyik űr­szon­dája ké­szí­tett meg­lepő fel­vé­te­le­ket. Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! A NASA már régóta sejti, hogy különös építmények lehetnek a Plútó felszínén, ám a szakértők többsége csak nevetett a merész feltételezésen. Egészen mostanáig! A nemzetközi űrállomás szondája ugyanis újra meglepő fotókat készített a törpebolygóról, így hát az élénk fantáziájú ufóhívők azonnal lázba jöttek ...

Tovább »

Kiszivárgott videó: már nem csak repülők húznak vegyi csíkot az égen – VIDEÓ

Kiszivárgott videó: már nem csak repülők húznak vegyi csíkot az égen - VIDEÓ

A na­pok­ban ke­rült nyil­vá­nos­ságra a chi­lei ha­di­ten­ge­ré­szet egyik he­li­kop­te­ré­nek hő­ka­me­rás fel­vé­tele, ami­től még a leg­edzet­tebb össze­es­kü­vés-el­mé­let gyár­tók­nak is le­esett az álluk! Egy kivételes katonai felvétel, amely még 2014-ben készült, valahogy kikerüt a chilei haditengerészet archívumából, ráadásul egyenesen az internetre… A helyi hatóságok is csak találgatni tudnak mi látható a képkockákon. Az elméletekből nincs hiány… A chilei haditengerészet helikoptere (Airbus Cougar ...

Tovább »

Hátborzongató! Mutáns tengeri szörny tűnt fel az öböl mélyén

Hátborzongató! Mutáns tengeri szörny tűnt fel az öböl mélyén 1

Nem lenne meg­lepő, ha a bi­zarr lény lát­tán tö­me­ge­sen ke­rül­nék el a tu­ris­ták a nép­szerű üdü­lő­he­lyet! A Mexikói-öböl évtizedek óta a nyaralók egyik kedvenc célpontja, ám ezután a sokkoló felfedezés után nem kizárt, hogy sok turista messziről elkerüli majd a népszerű üdülőhelyet. Az öböl mélyén elhelyezett vízalatti kamera ugyanis egy rémisztő, semmihez sem hasonlító tengeri lényt vett videóra több mint ...

Tovább »

Felfedezés, ami elgondolkodtat… Nézd mi történik az agyban miközben imádkozol

Az ima, a böjt és a jótékonyság a jámborság három alappillére, ahogyan Jézus Krisztus tanította. Az ortodox vallás háromféle imát különböztet meg: a kérő, a hálaadó és a dicsőítő. A Miatyánk talán a legismertebb ima A rettenetes Csernobili robbanás folyamán egy nagyon különleges esetet rögzítettek. A reaktor robbanása után a mérőműszerek több tíz kilométeres távolságban halálos dózisú sugárzást mértek. Eközben ...

Tovább »

Ősi idegenek: Szenzációs bizonyíték került elő egy perui barlangból! – VIDEÓ

Ősi idegenek Szenzációs bizonyíték került elő egy perui barlangból! - VIDEÓ 1

Olyan el­ké­pesztő ré­gé­szeti le­letre buk­kan­tak egy perui bar­lang­ban, ami könnyen lehet, hogy fel­bo­rítja a vi­lág­ról al­ko­tott jól meg­szo­kott ké­pün­ket. Már az elő­ze­tes vizs­gá­la­tok is haj­me­resztő dol­go­kat de­rí­tet­tek ki… Egy perui férfi túrázás közben az ország déli sivatagában rábukkant egy ismeretlen barlangra. Nem tudott ellenállni a kíváncsiságnak, és úgy döntött: bemerészkedik. Amit odabent talált, arra legmerészebb álmaiban sem gondolt… A barlang ...

Tovább »

Megdöbbentő fotó: Valami nagyon nyugtalanítót találtak az Antarktiszon

Megdöbbentő fotó: Valami nagyon nyugtalanítót találtak az Antarktiszon

A tá­voli kon­ti­nens jégbe zárt vi­lága már nem elő­ször ad okot ta­lál­ga­tásra. A mos­tani fel­fe­de­zés még a szkep­ti­ku­sok fan­tá­zi­á­ját is be­in­dí­totta! Ví­rus­ként ter­jedt el az in­ter­ne­ten annak a fel­fe­de­zés­nek a híre, amely szerint egy óriási, jégbe fagyott lépcsőre buk­kant egy ré­gész­csa­pat az Ant­ark­ti­szon. Persze legyinthetnénk, hogy itt egy újabb szenzációhajhász kamubizonyíték az idegen civilizációk létezésére, a képre pillantva azonban nem ...

Tovább »

Szörnyű titkot rejtett ez a fotó, elsápadt a kétgyermekes anyuka

Szörnyű titkot rejtett ez a fotó, elsápadt a kétgyermekes anyuka

Él­mé­nyek­kel gaz­da­gon tért haza álom­nya­ra­lá­sá­ról, ám ami­kor vissza­nézte a fény­ké­pe­ket, szinte sok­kot ka­pott. A 40 éves Mary Ryan élete egyik legjobb nyaralásának tartja a 2015-ös londoni vakációt, ám amikor visszanézte a Towerben készült képeket, meghűlt benne a vér. A lányáról készült fotón ugyanis egy 15. századi ruhába öltöztetett kisfiú elmosódott alakja látható, akiről azt beszélik, hogy a megkínzott, majd kegyetlenül ...

Tovább »

Szörnyű titkot rejtett az Egyiptomban talált szarkofág

Szörnyű titkot rejtett az Egyiptomban talált szarkofág

So­káig azt hit­ték a ré­gé­szek, hogy egy dög­lött ma­da­rat rejt a szar­ko­fág. Az igaz­ság azon­ban egé­szen más… Nem hittek a szemüknek a tapasztalt tudósok, amikor kiderült, mit rejt valójában egy Egyiptomi sírtban feltárt szarkofág. Sokáig azt hitték, egy 2300 éve döglött madár, talán egy sólyom teste nyugszik benne, ám az igazság egészen más… Az elkorhadt, ősi szarkofág valójában egy magzat ...

Tovább »

Rejtélyes tárgyak száguldanak a Föld felé, összenéztek a tudósok

Rejtélyes tárgyak száguldanak a Föld felé, összenéztek a tudósok

Az egyi­ket még csak-csak ké­pe­sek vol­tak be­azo­no­sí­tani, de a má­sik­ról egy­előre csak ta­lál­gat­nak. Csak ne­hogy ki­fus­sa­nak az idő­ből… Nincs kétség, az idei év minden eddiginél mozgalmasabb lesz a csillagászok számára! Nincs egy napja, hogy bejelentették az augusztusi teljes napfogyatkozást, most a bolygónk felé száguldó rejtélyes tárgyak borzolják a kedélyeket. A NASA sokáig hallgatott a dologról, azt remélték ugyanis, hogy sikerül ...

Tovább »

Izraelben elektromos utat tesztelnek, amely vezeték nélkül tölti fel a járműveket haladás közben

Izraelben elektromos utat tesztelnek, amely vezeték nélkül tölti fel a járműveket haladás közben

Még szinte nem is láttuk, máris elfelejthetjük az utak mellett álló elektromos autó töltőket, mivel a közeljövőben az elektromos járművek áramellátását menet közben fogja megoldani egy új találmány, ezért nem kell majd megállni a töltéshez. Az ElectRoad nevű izraeli cég azon dolgozik, hogy előkészítse az utat egy zöldebb világ felé egy olyan technológia segítségével, amely korszerűsíti a meglévő utakat, melyekbe ...

Tovább »

A tudósok is beleborzongtak, amikor rájöttek, mit fedeztek fel

A tudósok is beleborzongtak, amikor rájöttek, mit fedeztek fel

Szá­mos el­mé­let ke­ring az in­ter­ne­ten egy év­ti­ze­dek óta zajló tit­kos űr­prog­ram­ról, amely­nek lé­te­zé­sét eddig még sen­ki­nek sem si­ke­rült be­bi­zo­nyí­ta­nia. Eddig… Napjainkban számos, kissé őrültnek tartott elmélet szól arról, hogy az amerikai “civil” űrkutatási programmal párhuzamosan futott egy katonai is, amelynek célja egy ütőképes űrflotta létrehozása volt. Egyes alá nem támasztott állítás szerint ez sikerült is. Ennek keretében az űrhajósok eljutottak ...

Tovább »

Hátborzongató jelenetet rögzített a család rejtett kamerája – VIDEÓ

Hátborzongató jelenetet rögzített a család rejtett kamerája - VIDEÓ

A pár már rég­óta ret­te­gés­ben élt, ám iga­zán csak akkor hűlt el ere­ik­ben a vér, ami­kor vissza­néz­ték a fel­vé­telt! Óriási port kavart a neten az a megdöbbentő felvétel, amit egy csendes spanyol kisvárosban rögzítettek. Egy helyi család már régóta attól rettegett, hogy valamilyen paranormális jelenség zajlik otthonukban, és bár világéletükben szkeptikusak voltak, annyira hatalmába kerítette őket a félelem, hogy elhatározták: ...

Tovább »

Egy atomfizikus állítja: Láthatatlan entitások élnek a Föld légkörében – VIDEÓ

Egy atomfizikus állítja: Láthatatlan entitások élnek a Föld légkörében - VIDEÓ

Ha már egy atomfi­zi­kus is olyas­mit állít, ami szembe megy az el­fo­ga­dott tu­do­má­nyos né­ze­tek­kel, akkor ott va­lami igen ér­de­kes dolog lehet a hát­tér­ben. Vagy meg­őrült az il­lető, vagy va­lami olyas­mit fe­de­zett fel, ami a vi­lág­egye­tem­ről al­ko­tott ké­pün­ket drá­mai mér­ték­ben fogja meg­vál­toz­tatni! Az optikával, atomfizikával és energiával foglalkozó Thunder Energies Corporation kutatásait vezető, a Harvardon tanult olasz-amerikai atomfizikus, Dr. Ruggero Santilli ...

Tovább »

Elképesztő, mi került elő egy ősi sírból: elsápadtak a régészek

Elképesztő, mi került elő egy ősi sírból: elsápadtak a régészek

A több mint 2300 éves lelet sér­tet­len ál­la­pot­ban he­vert a mély­ben. Nem csoda, hogy a fel­fe­de­zés még a leg­ta­pasz­tal­tabb ku­ta­tó­kat is lázba hozta! Nem hittek a szemüknek azok az elhivatott régészek, akik a kínai Xinjiang városának egyik ősi kriptájában kutakodtak. A mélyben egy ősi, elrozsdásodott kardhüvelyre bukkantak, ami ez első vizsgálatok alapján legalább 2300 éves! Ennek tudatában szinte hihetetlen, hogy ...

Tovább »

Halálos január! Az év elejére jósolják a pusztító apokalipszist

Halálos január! Az év elejére jósolják a pusztító apokalipszist

A vi­­lág­­vége talán pá­­nik­­kel­­tés­­nek tűnik, de akkor mégis mi tör­­té­nik ja­nuár el­se­jén? Sokszor rettegtünk már a világvégétől: féltünk a maják ősi jóslatától, a bibliai özönvíztől, valamint a végzetet elhozó óriási aszteroida záportól. Most viszont egy minden eddiginél elképesztőbb jóslat borzolja a kedélyeket! Az isteni közösség testvérisége nevű szekta szerint ugyanis Gábriel arkangyal újra eljön a Földre és elpusztítja ez egész ...

Tovább »

Durva fotó: Így csapódott bele a Földbe az óriási meteorit

Durva fotó: Így csapódott bele a Földbe az óriási meteorit

Míg a vi­lág­vé­gét ki­áltó szen­zá­ció­haj­há­szok ha­lálra ré­mül­tek, az el­hi­va­tott kincs­va­dá­szok­nak azon­nal fel­csil­lant a sze­mük! A hatalmas, vörös lánggal izzó tűzgolyó Közép-Amerikában, azon belül is Guatelamában lépte át a bolygónk légkörét és csapódott a Földbe a mexikói határ közelében. A Mirror szerint a három részre hulló aszteroida apró darabokra szakadt a becsapódáskor, így szerencsére semmilyen pusztítást nem okozott. A kincsvadászok figyelmét ...

Tovább »

Hátborzongató égi jelenség: sokkot kapott a népszerű zenész

Hátborzongató égi jelenség sokkot kapott a népszerű zenész 1

El­mon­dása sze­rint a tűz­gömb­ként izzó re­pülő tárgy egye­ne­sen felé tar­tott, ami­kor si­ke­rült le­fo­tóz­nia. Mark Emmins, a népszerű brit színész világéletében szkeptikus volt, sosem hitt a földönkívüliekben, az ufóvadászok képtelen történetein pedig csak nevetett. Egészen mostanáig! Exmouth város főútján sétálva ugyanis egy hátborzongató égi jelenséggel találkozott, ami alapvetően megváltoztatta a gondolkodását. Az izzó lángcsóvát húzó tárgy fényes nappal jelent meg a ...

Tovább »

Erre nincs tudományos magyarázat: Ez a fotó érkezett a vörös bolygóról – VIDEÓ

Erre nincs tudományos magyarázat: Ez a fotó érkezett a vörös bolygóról - VIDEÓ

Ha eddig azt hit­tük, hogy nem tud­nak újat mu­tatni az ön­je­lölt ku­ta­tók, akik szü­net nél­kül az élet nyo­mait ke­re­sik a vörös boly­gón, akkor na­gyot té­ved­tünk. Eddig szinte már min­den el­kép­zel­hető dol­got fel­fe­dez­tek a ro­bot­szon­dák fel­vé­te­lein, kezdve rág­csá­lók­tól, űr­hajó ron­cso­kon át, egé­szen Do­nald Trump arc­ké­péig. De amire leg­utóbb buk­kan­tak, az már túl megy min­den ha­tá­ron… A láthatóan egy földi evőkanálra hasonlító ...

Tovább »

Valami készül: Egyre több gyanús repülő tárgyat észlelnek Európában… – VIDEÓ

Valami készül Egyre több gyanús repülő tárgyat észlelnek Európában... 2

2016-ban annyi al­ka­lom­mal fi­gyel­tek meg Eu­rópa több or­szág­ban is alak­zat­ban re­pülő fénylő tár­gya­kat, hogy az még a bot­csi­nálta ku­ta­tók­nak is sze­met szúrt. A nem­zet­közi űr­ál­lo­más ka­me­rái pedig szinte na­ponta rög­zí­te­nek va­lami oda nem illő tár­gyat a föld kö­rüli pá­lyán… Egyes össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek sze­rint va­lami ké­szül… UFO összeesküvés-elméletek azt állítják, hogy a bizonyítékokat az azonosítatlan repülő tárgyakra, földönkívüli látogatókra, a Föld minden kormánya ...

Tovább »

Döbbenetes titkot rejt a 4200 éves egyiptomi sírbolt

Döbbenetes titkot rejt a 4200 éves egyiptomi sírbolt

A ta­pasz­talt ré­gé­szek iz­ga­lom­tól re­megő tér­dek­kel kö­ze­lí­tet­ték meg a 4200 éves sír­bol­tot, a fel­fe­de­zés pedig min­den kép­ze­le­tü­ket fe­lül­múlta! Ősi, nem kevesebb mint 4200 éves síremlékre bukkantak elhivatott brit régészek Egyiptomban, egészen pontosan Qubbet el-Hawa városában. A Birmingham-i Egyetem kutatói remegő térdekkel álltak a temetőben a kétméteres fal előtt, amiről később megállapították, hogy a meglepő titkot rejtő sír boltozata. A Daily ...

Tovább »
WordPress Lightbox

A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát. További információk

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás