Főoldal > Hírek > Tudástár > Tudástár – minden érdekesség

Tudástár – minden érdekesség

Ez nem vicc: feltámadnak a gyapjas mamutok!

Ez nem vicc: feltámadnak a gyapjas mamutok!

Ha­tal­mas, hosszú bun­dájú, hónak-fagy­nak el­len­álló ős­lé­nyek jár­nak nem­so­kára kö­zöt­tünk! 4500 évvel ezelőtt még gyapjas mamutok népesítették be a Földet – 2019-ben pedig újra vígan sétálhatnak a természetben. Amerikai tudósok ugyanis azt ígérik, ekkora sikerül feltámasztaniuk, illetve génmanipuláció segítségével „újrakreálniuk” az őslényeket. A Harvard kutatói még 2015-ben indították el a projektet, melyben a gyapjas mamut génjeit az elefántokéval keverik. Mostanra 45 ...

Tovább »

Alakzatba repülő azonosítatlan tárgyakat rögzített az űrállomás kamerája – VIDEÓ

Alakzatba repülő azonosítatlan tárgyakat rögzített az űrállomás kamerája - VIDEÓ

A na­pok­ban ke­rült fel az in­ter­netre az a kü­lö­nös fel­vé­tel, ame­lyet a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más (ISS) egyik ka­me­rája rög­zí­tett. A NASA bevett gyakorlatával ellentétben ezúttal nem kapcsolták le az űrállomás élő közvetítését, amikor öt fényes objektum jelent meg a kamerák látóterében. Alakzatban repültek el nem messze az ISS-től, és a felvételeken is világosan látszódtak – írja a napiufo.hu. Az irányítóközpont technikusai ...

Tovább »

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból 2

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor… Másképp sikerült a lágytojás, mint ahogy eredetileg  tervezte a háziasszony. Akkor vette észre, hogy valami nem stimmel, amikor a szokásos 3 perc letelte után ki akarta emelni a tojásokat a forró vízből. Az egyik tojás héja ugyanis megrepedt és a belülről kicsorgó fehérje hátborzongató formát öltött a forró vízben. Az első ...

Tovább »

Sokkot kaptak a tudósok: idegen űrhajó tűnt fel az Antarktiszon

Sokkot kaptak a tudósok: idegen űrhajó tűnt fel az Antarktiszon

Itt a végső bi­zo­nyí­ték a tit­kos tech­no­ló­gi­ára: a fa­gyott kon­ti­nen­sen is fel­tűnt egy ufó. Az UFO-vadászok állítják: idegen űrhajót találtak az Antarktiszon egy barlangban. A Google Earth egyik fotóján fedezték fel a földönkívüli eszközt. Az összeesküvés-elméleteket gyártók szerint ez a végső bizonyíték arra: nem csak mi élünk a világűrben. Máris heves vita folyik arról, mit is találtak. Egyesek szerint ugyanis ...

Tovább »

Hátborzongató lény tűnt fel a Magyarországhoz közeli faluban

Hátborzongató lény tűnt fel a Magyarországhoz közeli faluban 1

Va­ló­sá­gos szörny­ként emel­ke­dett ki a fo­lyó­ból, az ijesztő kép­so­rok lát­tán pedig azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! Minden idők egyik legszörnyűbb és egyben legbizarrabb felvételét készítette el valaki Észak-Ukrajnában! A Daily Star szerint a Teteriv folyó partján sétáló, fiatal férfi szinte sokkos állapotba került, amikor a víz mélyéről hirtelen előbukkant egy rémisztő lény, ami leginkább egy ijesztő mélytengeri halhoz hasonlított. Az első ...

Tovább »

Elképesztő ötlet: halottakból akarnak erdőt csinálni!

Elképesztő ötlet halottakból akarnak erdőt csinálni! 2

Ha­lot­tak­ból fák, te­me­tők­ből em­lék­er­dők le­het­né­nek a kö­zel­jö­vő­ben két olasz ter­vező sze­rint. Szerintük a magzatpózban fekvő holttestekből kis rásegítéssel fák is kinőhetnének. Felejtsük el a koporsókat! Ez az alapja annak az ötletnek, ami kegyeleti emlékerdőként őrizné halott szeretteinket. Olasz designerek, Anna Citelli és Raoul Bretzel találták fel a Capsula Mundi projektet, ami azon alapszik, hogy egy kapszula biológiailag lebonthatóvá teszi a ...

Tovább »

Egy különös sír, melynek ablakából két évszázados halott néz vissza rád :O

különös sír, melynek ablakából két évszázados halott néz vissza rád

Különös síremlék áll a vermonti New Haven temetőjében. Az Amusing Planet szerint a füves domb tetején egy gránittömb emelkedik, mely egy pici üvegablakot fog közre. Az ablak mostanra már teljesen bepárásodott, vízcseppek borítják az alsó felét, ha valaki belenéz, nem lát túl sok mindent. Fotó: amusingplanet.com/Geoff Howard/Panoramio Százhúsz évvel ezelőtt azonban az, aki bekukucskált az üvegen, Timothy Clark Smith élettelen arcát ...

Tovább »

Igazi rémálom: Szörnyű, mi kelt ki az óriás tojásból

Igazi rémálom: Szörnyű, mi kelt ki az óriás tojásból

Sok­kot ka­pott a férfi, ami­kor fel­törte a tojás héját. Soha nem gon­dolta volna, mi buk­kan elő be­lőle! Néhány nap alatt több mint 150. 000-en látták azt a hátborzongató videót, ami Afrika nyugati részén készült, egy elhagyatott sivatagban. A felvételen szereplő férfi puszta kézzel ás ki a földből egy hatalmas, tojásszerű tárgyat, ami mérete alapján akár egy struccé is lehetne. A ...

Tovább »

Hátborzongató dolgot rögzített egy autó fedélzeti kamerája – VIDEÓ

Hátborzongató dolgot rögzített egy autó fedélzeti kamerája - VIDEÓ

Idő­uta­zás? Te­le­por­tá­ció? Le­gin­kább csak a tu­do­má­nyos fan­tasz­ti­kus fil­mek­ben látni ilyes­mit. Pedig va­ló­já­ban elég gya­kori je­len­ség, leg­alábbis az in­ter­net sze­rint. De sokan in­kább azt sze­ret­nék, hogy a me­sé­nek higgyünk… A legfrissebb időutazós, teleportálós gyöngyszemet egy Hong Kong-i autó fedélzeti kamerája vette fel. Az egyik kanyar után, a szembe jövő furgonból, mintha kiesne egy hátizsákos ember. Pedig a kocsi ajtaja nem is ...

Tovább »

Sokkot kapott az utas, amikor kinézett a repülőgép ablakán

Sokkot kapott az utas, amikor kinézett a repülőgép ablakán

Hát­bor­zon­gató je­le­ne­tet rög­zí­tett a hó­födte táj fe­lett re­pülő gépen utazó férfi! De vajon mi le­he­tett a kis híján bal­ese­tet okozó tárgy? Veszélyes manőverezésre kényszerült annak a -feltehetően holland- légitársaságnak a pilótája, aki naplementekor épp egy hóval borított táj felett repült keresztül. Az utasok halálra rémültek, amint a gép hirtelen jobbra dőlt, a szárnynál pedig egy elképesztő sebességgel száguldó, különös repülő ...

Tovább »

Láttál már felrobbant felhőt? – VIDEÓ

Láttál már felrobbant felhőt? - VIDEÓ

Az esős idő a költőknek és a melankólikus embereknek való. Valljuk be, hogy egy kicsit mindenki szereti az esőcseppek nyugtató hatását. Azonban az esős időt nagyon meg lehet unni. A derűs égbolt, a napfény azért közelebb áll a szívünkhöz mint az eső, de az életben maradáshoz mindkettőre egyformán szükségünk van. Sokan az esőt jelentéktelen dolognak tartják, de miután látni fogják ...

Tovább »

Hamarosan bolygóközi sört főznek a Holdon

Hamarosan bolygóközi sört főznek a Holdon

A tu­do­mány meg­ál­lít­ha­tat­lan! Ren­dít­he­tet­len ku­ta­tók éjt nap­pallá téve dol­goz­nak az em­be­ri­ség meg­ol­dat­lan­nak tűnő rej­té­lyein. Most pél­dául azon agyal­nak, hogy le­het­sé­ges-e sört főzni a Hol­don. Valószínűleg, az emberiség szempontjából nem a legsürgetőbb kérdésre keresi a választ egy maroknyi tudós a Kaliforniai Egyetemen. Az űrkutatókban azon dilemmáznak, hogy az élesztőgombák a Holdon uralkodó fizikai környezetben is hasonlóképpen működnek-e, mint a Földön. A ...

Tovább »

A fényképész Grönlandon belenézett a kamerába… megdöbbent, amit ott látott! – VIDEÓ

A fényképész Grönlandon belenézett a kamerába… megdöbbent, amit ott látott! - VIDEÓ

Az amerikai James Balog, csapatával Grönlandra utaztak, hogy az északi sarkkör mentén készítsenek néhány lélegzetelállító felvételt. Azt tervezték, hogy az összegyűjtött anyagból, felvételekből készítenek majd egy dokumentumfilmet. A természettől semmi mást nem vártak, csak abban reménykedtek, hogy jó idő lesz, hogy tudjanak készíteni néhány felvételt a lenyűgöző jeges tájról… …azonban hirtelen az örök jég birodalma, mozogni kezdett a lencse előtt… ...

Tovább »

Bibliai óriást fotózhatott egy műhold Patagónia hegyeiben – VIDEÓ

Bibliai óriást fotózhatott egy műhold Patagónia hegyeiben - VIDEÓ 2

Eszedbe ju­tott már, hogy miért van annyi mese, monda és mí­tosz az óri­á­sok­ról? Len­né­nek ilye­nek a világ szá­mos né­pé­nek tör­té­ne­te­i­ben, ha nem lenne va­la­mi­lyen va­ló­sá­gos alap­juk? Nem­ré­gi­ben egy igen el­gon­dol­kod­tató videó ke­rült fel az in­ter­netre, amin va­lami na­gyon ér­de­ke­set fe­dez­tek fel… A Biblia, a Korán, a görög mítoszok, a skandináv-, és germán mitológia, de egyes észak-amerikai indián népmesék is említést ...

Tovább »

Megdöbbentő felfedezés, át kell írni a történelmet?

Megdöbbentő felfedezés, át kell írni a történelmet?

El­ke­re­ke­dett sze­mek­kel néz­tek egy­másra a ta­pasz­talt ku­ta­tók! Egészen elképesztő, mire bukkantak elhivatott geológusok az Indiai-óceánban! Mauritius szigete alatt egy 84 millió éve eltűnt, eddig ismeretlen földrészt fedeztek fel, ami vélhetően akkor tűnt el a víz mélyén, amikor a Mauritiushoz közeli Madagaszkár különvált az indiai kontinenstől és önálló szigetté formálódott. A kutatók a vizsgálatok során kiderítették, hogy a felfedezett kontinens felszínét ...

Tovább »

Hátborzongató videón tűnt fel Erzsébet királynő szelleme

Hátborzongató videón tűnt fel Erzsébet királynő szelleme

A hír­hedt kí­sér­tet­va­dász egy XIII. szá­zadi, por­lepte épü­let­ben ku­ta­ko­dott, ami­kor élete leg­ijesz­tőbb lát­vá­nya tá­rult a szeme elé. A 44 éves Steve Wesson gyerekkora óta hitt a paranormális jelenségekben, egész életét a kísértetek felkutatásának és a szellemvadászatnak szentelte. Ehhez hasonlót azonban még ő se látott! Az elhivatott kutató épp egy XIII. században épült, elhagyatott épületet vizsgált át, amikor megpillantotta az 1603-ban ...

Tovább »

Rejtélyes égi jelenség tűnt fel éjszaka a lakótelepen

Rejtélyes égi jelenség tűnt fel éjszaka a lakótelepen

A sem­mi­hez sem ha­son­lít­ható, fé­nye­sen izzó alak­za­tot egy döb­bent já­ró­kelő vette vi­de­óra. Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! Szóhoz sem jutott a meglepettségtől az a bristoli fiatal, aki szokásos éjszakai sétája közben valami nagyon különöset vett észre az égbolton. Mintha egy bizarr, fényesen izzó tűzkarika örvénylett volna a csillagtalan égen, ami hirtelen eltűnt, néhány pillanattal később azonban visszatért. “Még soha életemben nem ...

Tovább »

6 kozmikus katasztrófa, ami véget vethet a földi életnek

6 kozmikus katasztrófa, ami véget vethet a földi életnek

Tudományos feltételezések szerint előbb, vagy utóbb, bolygónk űrből jövő erők áldozatává válik. Donald Trump ide vagy oda, a világvégét – egészen pontosan a Földünk végét – valószínűleg inkább természeti katasztrófa fogja okozni. Az Independent összeszedett hat olyan tudományos feltételezést, amelyek szerint előbb, vagy utóbb, bolygónk űrből jövő erők áldozatává válik. Nyugalom, minden bizonnyal mi nem érjük meg – de az ...

Tovább »

Itt van az első hibrid embrió (emberből és sertésből), amit szervdonornak növelnek a laborokban! – VIDEÓ

Itt van az első hibrid embrió (emberből és sertésből), amit szervdonornak növelnek a laborokban! - VIDEÓ

Amerikai kutatóknak először sikerült ember és sertés genetikai anyagából hibrid embriót, úgynevezett kimérát előállítani – számolt be a BBC hírportálja a Cell című szaklapban megjelent tanulmányról. A kiméraembriót úgy állították elő, hogy emberi őssejteket – vagyis olyan sejteket, amelyekből bármilyen szövet kifejlődhet – sertésembrióba ültettek. Az így keletkezett kiméraembriót visszaültették a kocába, ahol négy hétig hagyták fejlődni. Az eljárás hatásfoka ...

Tovább »

Bizarr lelet: Földönkívülire hasonlító mutáns ragadt a borostyánba

Bizarr lelet Földönkívülire hasonlító mutáns ragadt a borostyánba 1

A há­rom­szög alakú fej­jel ren­del­kező, ősi lény annyira ritka és egyedi, hogy be­so­ro­lá­sá­hoz új ren­det kel­lett lét­re­hoz­nia a tu­dó­sok­nak. Semmihez sem hasonlítható lényt fedeztek fel az Oregoni Állami Egyetem tapasztalt kutatói! A földönkívülire hasonlító, háromszög alakú fejjel rendelkező ősrovar egy borostyánkőbe ragadt, így történhetett, hogy átvészelte az idő múlását. A Phys.org tudományos portál beszámolójából kiderül, hogy a kutatók először nagy ...

Tovább »

Meghódítja a világot ez a szédületes magyar találmány

Meghódítja a világot ez a szédületes magyar találmány

Szí­nes, sza­gos, sőt: il­la­tos, rá­adá­sul vi­lá­gít is! Kell ennél több ott­honra? Ismét világhírű lehet egy magyar találmány! A világító virágok a sötétben ragyognak! A növényeket növényi eredetű, a környezetre veszélytelen anyaggal kezelték. A növényi alapú szer befogadja a fény energiáját, amelyet aztán kizárólag sötétben bocsát ki magából, bevilágítva ezzel akár egy sötét szobát. Az első példányok zöld fényben világítottak, de ...

Tovább »

Ezért kellett megszakítani a NASA élő közvetítését – VIDEÓ

Ezért kellett megszakítani a NASA élő közvetítését - VIDEÓ

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő egy ön­je­lölt csil­la­gász! Vajon van alapja az el­mé­le­té­nek? Meglehetősen különös, szinte már megmagyarázhatatlan jelenségre lett figyelmes egy elhivatott ufóhívő a NASA élő műholdas közvetítését nézve! John Craddick egészen elsápadt, amikor a mindig tökéletesen működő közvetítés hirtelen megszakadt, Carddick képernyője pedig elsötétült. “Épp egy barátomnak mutattam meg a videót, amikor az élő közvetítés hirtelen megszakadt. Ilyet még ...

Tovább »

A Föld légkörébe lépő rejtélyes tárgyakat fotóztak egy repülőről

A Föld légkörébe lépő rejtélyes tárgyakat fotóztak egy repülőről

Ami­kor re­pü­lőre ül az ember, min­denre szá­mít, csak arra nem, amit az egyik utas lá­tott, ami­kor ki­né­zett az ab­la­kon több ezer ki­lo­mé­te­res ma­gas­ság­ban. 2017 január 12-én a szemtanú repülőgépe éppen Hawaii felett repült. Az út unalmas volt, így az ablakon kinézve az alant elsuhanó hatalmas felhőket csodálta, amikor egy döbbenetes jelenet játszódott le a szemei előtt. Két fényes korong alakú tárgy bukkant ...

Tovább »

Döbbenetes helyen tűnt fel Jézus képmása, beindultak a találgatások

Döbbenetes helyen tűnt fel Jézus képmása, beindultak a találgatások

A hely­bé­liek va­ló­sá­gos cso­da­ként em­le­ge­tik a nem min­den­napi je­len­sé­get! Nem hittek a szemüknek a csendes argentin kisváros, General Las Heras lakói, amikor a település főterén álló méretes fára pillantottak! A méretes platán törzsén ugyanis maga Jézus Krisztus öltött testet, alakja megmagyarázhatatlanul, egy éjszaka leforgása alatt rajzolódott ki a fa kérgén. A Daily Star szerint a helyiek valóságos csodaként emlegetik a ...

Tovább »

Hátborzongató dolog bukkant fel egy közép-amerikai műholdas fotón

Hátborzongató dolog bukkant fel egy közép-amerikai műholdas fotón

Föl­dünk 70 szá­za­lé­kát víz bo­rítja. Bár a mű­hold­ja­ink már ezt is fel­tér­ké­pez­ték, mégis mind­un­ta­lan ér­de­kes dol­gokra buk­kan­hat, aki veszi a fá­radt­sá­got, hogy tü­ze­te­seb­ben át­vizs­gál­jon olyan he­lye­ket, amerre a madár sem jár. Most ismét va­lami kü­lö­nö­set vet­tek észre… Vladimir Azhazha, korábbi haditengerészeti tiszt, és híres orosz UFO kutató szerint az UFO észlelések ötven százaléka az óceánokhoz kapcsolódik. Ami, ha belegondolunk, nem ...

Tovább »

Sokkoló fotók a 10 éve kővé dermedt nő minden napjáról

Sokkoló fotók a 10 éve kővé dermedt nő minden napjáról 1

A sze­ren­csét­len asszony még csak 25 éves volt, ami­kor a sú­lyos ge­ne­ti­kai el­vál­to­zás po­kollá tette az éle­tét. Az indonéziai Sulami sokáig a világ egyik legboldogabb nője volt, hiszen remek állása volt, és álomszerűnek tűnő kapcsolatban élt szerelmével. 25 éves korában azonban megtámadta egy különös és rendkívül ritka betegség, az úgynevezett bambuszgerinc-szindróma, ami egy csapásra pokollá tette az életét – írta ...

Tovább »

Rejtélyes dolog bukkant elő az Antarktisz olvadó jege alól

Rejtélyes dolog bukkant elő az Antarktisz olvadó jege alól

A Föld bolygó je­len­tős vál­to­zá­so­kon megy ke­resz­tül nap­ja­ink­ban. Ro­ha­mo­san ol­vad­nak a sarki jég­sap­kák, ami nem csak az idő­já­rást ku­tató tu­dó­so­kat vonzza, hanem kü­lön­féle rej­té­lyes szer­ve­ze­te­ket is, ame­lyek­nek egyéb­ként nem sok ke­res­ni­va­ló­juk lenne a kör­nyé­ken. Egyre többen szaglásznak az Antarktisz körül. Legalábbis ezt állítja egy amatőr kutató. Szerinte ugyanis a visszahúzódó jég alól olyan dolgok bukkannak elő, amelyek nem kellene ott ...

Tovább »

Sokkoló látvány: Óriási mutáns tűnt fel a nemzeti parkban

Sokkoló látvány: Óriási mutáns tűnt fel a nemzeti parkban

Földbe gyö­ke­re­zett a lába a tu­ris­ták­nak, ami­kor meg­lát­ták a mo­csár­ból ki­emel­kedő, hát­bor­zon­gató te­remt­ményt. Óriási vihart kavart a neten az a meglepő felvétel, amit egy floridai vadrezervátumban készítettek megdöbbent kirándulók. A Daily Star szerint a turisták épp a park egy mocsaras részén sétáltak, amikor a fák közül hirtelen egy óriási, dinószerű teremtmény mászott elő. Mintha csak a Jurassic Parkba csöppentek volna ...

Tovább »
WordPress Lightbox

A webhely Google-cookie-k segítségével nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. A webhely használatával elfogadod a cookie-k használatát. További információk

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás