Főoldal > Hírek > Tudástár > Tudástár – minden érdekesség

Tudástár – minden érdekesség

Tudományos áttörés: Embereken tesztelik a visszafiatalító gyógyszert!

Hamis gyógyszerfelírás miatt megbüntették a pszichiátert

Egy auszt­rál egye­tem olyan fel­fe­de­zést tett, amire még a NASA is egy­ből le­csa­pott. Ege­re­ken már si­ke­re­sen tesz­tel­ték a szert. A napokban jelentette be egy kutatócsoport, hogy sikerült megfejteniük egy molekuláris folyamat egyik fontos lépését, ami lehetővé teszi a károsodott DNS javítását.  Az egereken végzett kutatás szerint ez a módszer lehet az alapja, hogy sikeresen kezeljék az életkor vagy sugárzás által ...

Tovább »

Több mint 20 ezren osztották meg a posztot, ami szerint Ausztrália nem létezik

Több mint 20 ezren osztották meg a posztot, ami szerint Ausztrália nem létezik

Az okfejtés szerint a kontinens egy kitalált hely, és ezt az igazságot mindenkinek terjesztenie kéne. És terjesztik. Lehet, hogy sokan azért osztják meg a képtelen teóriát, mert röhögnek rajta. De azért több mint 20 ezer emberből tuti, hogy nem mindenki csak ebből az okból terjeszti Shelley Floryd okfejtését. Sajnos egészen biztosak vagyunk benne, hogy rengetegen vannak, akik maradéktalanul elhiszik a ...

Tovább »

Sosem látott fotó a vért könnyező Mária-szoborról

Sosem látott fotó a vért könnyező Mária-szoborról

A kü­lön­le­ges kegy­hely va­ló­sá­gos tu­ris­ta­lát­vá­nyos­sággá vált a hát­bor­zon­gató je­len­ség­nek kö­szön­he­tően… Egymás után keresik fel a hithű zarándokok azt az Argentínában található családi kápolnát, amelyben a böjti időszak alatt különös jelenséget vettek észre az odalátogatók – írta a Daily Star. A Los Narajnosban található szentély Szűz Máriát ábrázoló szobráról hetek óta azt suttogják a környékbeliek, hogy vért könnyez, és ezt több ...

Tovább »

Döbbenetes fotók kerültek elő Jézus sírjáról

Döbbenetes fotók kerültek elő Jézus sírjáról 2

A Je­ru­zsá­lem­ben ta­lál­ható sír­bol­tot hó­na­pok óta elő­ször nyi­tot­ták meg a lá­to­ga­tók előtt. Hónapokig tartó felújítási munkálatok után hétfőn végre megnyitották a látogatók előtt azt a szent helyet, amit a keresztények Jézus Krisztus síremlékeként tartanak számon. A Jeruzsálemben található óriási sírboltot utoljára több mint 200 évvel ezelőtt renoválták egy tűzeset után, így már nagyon ráfért a felújítás. A munkálatokat mégis sokáig ...

Tovább »

Egy vadász döbbenetes dolgot rejtegetett 64 éven át a hűtőjében – VIDEÓ

Egy vadász döbbenetes dolgot rejtegetett 64 éven át a hűtőjében - VIDEÓ

Peter Cain ku­tya­ki­képző azt ál­lítja, hogy olyan kéz­zel fog­ható bi­zo­nyí­té­kok van­nak a bir­to­ká­ban, ame­lyek azt iga­zol­ják, hogy a Nagy­ láb, vagy más ­né­ven Jeti igenis valós élő­lény. Nagyláb a neve annak a félelmetes majomszerű emberszabású lénynek, amelyről legendák szólnak szinte a világ minden táján. A Himalájában Jetinek, Észak-Amerikában Nagy lábnak, vagy Sasquatch-nak nevezik, de van ausztrál (Yowie) és mongol (Alamasz) megfelelője is ...

Tovább »

Sokkoló, amit a kutatók felfedeztek a csernobili katasztrófa után az erdőben

Sokkoló, amit a kutatók felfedeztek a csernobili katasztrófa után az erdőben

1986 április 26 – egy tragikus nap a Szovjetunió és az egész világ történelmében. Ezen a napon történt a világ eddigi legsúlyosabb nukleáris szerencsétlensége, a volt Szovjetunió területén, az ukrajnai Csernobilban. A robbanás következtében óriási területek lakatlanná váltak. Az erőmű harminc kilométeres körzetében élő mintegy 130 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, közülük sokan megbetegedtek a sugárszennyezés hatására. A baleset a ...

Tovább »

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Óriási felfedezés: rézkori kincsleletre bukkantak a régészek

Nagy­szerű fel­fe­de­zést tet­tek a ré­gé­szek a ké­szülő M67-es gyors­for­galmi út pró­ba­fel­tá­rá­sai alatt. Készül az M67-es gyorsforgalmi út Somogy megyében. A veszélybe kerülő régészeti lelőhely feltárását vezető Kiss Péter és Hornok Péter egy körülbelül Kr. e 4300-4000 között készült ép edényre bukkant Magyaregres mellett, a középső rézkori Balaton-Lasinja kultúra településén. Az egyik alapárokban egy lefelé fordított, ép fazekat találtunk. A fazekat ...

Tovább »

Emberi maradványokra bukkantak, elsápadtak a tudósok

Emberi maradványokra bukkantak, elsápadtak a tudósok

A szak­em­be­rek már rég­óta vé­gez­tek ása­tá­so­kat a kör­nyé­ken, erre a fel­fe­de­zésre azon­ban ők sem szá­mí­tot­tak! Egy nagyjából 400 ezer éves emberi koponyatöredéket fedeztek fel Portugália középső részén: a szakemberek szerint ez a valaha talált legrégebbi emberi maradvány az Ibériai-félszigeten fekvő országban. A Joao Zilhao vezette nemzetközi régészcsapat a közép-portugáliai Torres Novasban lévő Aroeira-barlangban bukkant rá 2014-ben a koponyatöredékre néhány ősi ...

Tovább »

Megdöbbentek az orvosok, amikor meglátták a kisfiút

Megdöbbentek az orvosok, amikor meglátták a kisfiút

15 kéz­ujj és 16 láb­ujj – ezzel a rend­el­le­nes­ség­gel szü­le­tett a kisfiú. Az or­vo­sok minél ha­ma­rabb meg­mű­te­nék. Hong Hong tizenöt kézujjal és tizenhat lábujjal született Kínában. A most nyolc hónapos kisfiút minél előbb meg kell műteni, hogy rendesen járni tudjon. A jelek szerint ezt a rendellenességet anyukájától örökölte, akinek szintén van extra ujja, bár nem olyan súlyosan mint kisfiának. A ...

Tovább »

Embert evett a CNN riportere, óriási felháborodás lett belőle – VIDEÓ

embert evett a CNN riportere, óriási felháborodás lett belőle

A valláskutató egy sokak által kannibáloknak nevezett szekta tagjaival evett emberi testrészt. Az emlékezetes képanyagot elég nagy botrány kezdi övezni. Az iráni-amerikai valláskutató, Reza Aslan valószínűleg egy kissé túlzásba vitte azt az elvet, hogy a riporternek mindenben részt kell vennie a jó filmanyaghoz. Aslan ugyanis a világ vallásait bemutató CNN-sorozatnak rögtön az első részében emberi agyat fogyaszt az Aghori nevű ...

Tovább »

Sokkoló jelenség a terhességi ultrahangon, elsírta magát a kismama

Sokkoló jelenség a terhességi ultrahangon, elsírta magát a kismama

A le­endő anyuka sze­rint ez a bi­zo­nyí­ték arra, hogy a túl­vi­lág­ról fi­gye­lik min­den lé­pé­sét… Nem hitt a szemének az az anyai örömök elé néző brit asszony, aki a 15. heti terhességi ultrahangon saját elhunyt nagymamájának arcát vélte felfedezni. A 30 éves Louise Corkill eredetileg születendő babája nemét akarta megtudni. Az első meglepetés akkor érte, amikor kiderült, hogy fiút vár, ám ...

Tovább »

Pusztulás és kínhalál – ez vár a Föld lakóinak többségére

Pusztulás és kínhalál - ez vár a Föld lakóinak többségére

Bor­zal­mas ál­la­potba jut­tat­tuk a Föl­det – és las­san késő lesz meg­ál­lí­tani a pusz­tí­tást! Az évszázad végére a most élő állatfajok fele ki fog pusztulni – ami nem is csoda, minden ötödik fajt már most is a kihalás veszélye fenyeget. Minderről egyetlen csoport tehet: az emberiség! A kétségbeejtő jelentést a világ vezető biológusai, természettudósai írták. Szerintük az emberek végleg leigázzák az ...

Tovább »

Már 2,5 éves Jaxon, az agy nélkül született kisfiú

Már 2,5 éves Jaxon, az agy nélkül született kisfiú

Valóságos csoda hogy él. Az orvosok csak perceket jósoltak neki, mára más mosolyog, és pár szót beszélni is tud. Az orvosok egy percet sem jósoltak Jaxonnak, mikor kiderült, hogy az enkefalopátia (kb. agysorvadás) rendkívül ritka és veszélyes típusával született. Az apa az ultrahangos felvétel, a sokadik átvirrasztott éjjel után Istenre bízta a döntést. Elmondása szerint hallott egy hangot, amely azt ...

Tovább »

Megtalálták volna Atlantiszt? Műholdas fotókon is látszik a különös anomália – VIDEÓ

Megtalálták volna Atlantiszt Műholdas fotókon is látszik a különös anomália - VIDEÓ 1

Egy a Balti-ten­ger­ről ké­szült spe­ci­á­lis ten­ger­mély­ség-tér­ké­pen olyan kü­lö­nös alak­zatra buk­kan­tak, amit még a vi­lág­űr­ből is látni, eddig még­sem vette észre senki… Földünkről számos térkép készült már az elmúlt évszázadok alatt. Manapság pedig folyamatosan műholdak pásztázzák a szárazföldeket, de még a tengerek fenekét is. A jól ismert Google térképeken kívül azonban sokkal részletesebb tudományos térképek is készülnek, amelyeket kevesebben ismernek. Ezeken a ...

Tovább »

Szörnyű dolgot találtak a kutatók a szunnyadó szuper vulkán alatt

Szörnyű dolgot találtak a kutatók a szunnyadó szuper vulkán alatt

Sötét tit­kot rejt a világ leg­na­gyobb vul­kánja, el­sá­pad­tak a Yel­lows­tone Nem­zeti Park ta­pasz­talt ku­ta­tói! Aggasztó természeti jelenséget vettek észre a tudósok a Wyoming állambeli Yellowstone Nemzeti Park területén szunnyadó szuper vulkán alatt. Bár a 70 000 év óta békés tűzhányó kitörésétől szinte egyáltalán nem kell tartanunk, a vulkán mégis egy valóságos időzített bomba! És hogy miért? Nos, a legfrissebb kutatás ...

Tovább »

Felhőszerű lényeket fotóztak egy utasszállító repülő ablakából – VIDEÓ

Felhőszerű lényeket fotóztak egy utasszállító repülő ablakából - VIDEÓ

Újabb ti­tok­za­tos fotó buk­kant fel az in­ter­ne­ten, ame­lyet ismét egy re­pü­lő­gép ab­la­ká­ból ké­szí­tet­tek. A képen va­lami olyas­mit látni a fel­hők te­te­jén, ami­nek nem lenne sza­bad ott len­nie… A különös esetet a világ legrégebben működő, UFO-észleléseket rögzítő civil szervezet, a MUFON is rögzítette 82 114-es aktaként. Ez azt jelenti, hogy nincs rá ésszerű magyarázat, és minden bizonnyal nem olyasmi látható a fotón, ami ...

Tovább »

A legszebb videó amit valaha láttam… (szépség felsőfokon)! – VIDEÓ

A legszebb videó amit valaha láttam… (szépség felsőfokon)! - VIDEÓ

6 millió néző 3 nap alatt! Csodálatos videó! Rengeteg szép dolog vesz körül bennünket, de sokszor észre sem vesszük ezeket. Az emberiség már a kezdetektől fogva próbálta megmagyarázni, hogy mi az igazi szépség. Mindenki elismeri, hogy létezik, de amikor konkrétan meg kell határozni, akkor sokféle eltérő véleményt lehet hallani. Ez egy nagyon furcsa jelenség. Hiába próbálja bárki is megmagyarázni, a ...

Tovább »

Hatalmas szőrös szörnytetem sodródott a partra a Fülöp-szigeteknél

Hatalmas szőrös szörnytetem sodródott a partra a Fülöp-szigeteknél

Azonnal megindultak a találgatások, hogy mi lehet ez a rendkívül furcsa lény. Ilyet még nem láttak errefelé. Egy hatalmas fehér, titokzatos, szőrös szörny tetemét fedezték fel a Fülöp-szigeteken. A tenger sodorta a partra Cagdainao-nál. A tetemről készült fotók azonnal terjedni kezdtek, és megindult a találgatás, hogy mi lehet a képen. Sokan azt gondolták, hogy a földrengéssel lehet összefüggésben az állat ...

Tovább »

Azonosítatlan tárgy repült át a The Walking Dead sorozat forgatásán – VIDEÓ

Azonosítatlan tárgy repült át a The Walking Dead sorozat forgatásán - VIDEÓ

A nagy ­si­kerű zombi-hen­te­lős té­vé­so­ro­zat he­te­dik évad­já­nak 10. ré­szé­ben va­lami egé­szen el­ké­pesztő dol­got is rög­zí­tet­tek a ka­me­rák az élő­hol­ta­kon kívül. A so­ro­zat ra­jon­gói egy kü­lö­nös kis “ext­rát” is kap­tak… A legutolsó hely, ahol repülő csészealjak felbukkanását várnánk, a The Walking Dead sorozat… De megtörtént! A hetedik évad tizedik részében, 28:27-nél a nézők kiguvadó szemmel figyelték, amint a főhős, Rick mögött elszáguld ...

Tovább »

Látszat és valóság! Így vernek át az ételek csomagolásaival!

Látszat és valóság! Így vernek át az ételek csomagolásaival!

Ügyes, illetve a vásárlók szemszögéből inkább felháborító trükkök, amelyekkel valószínűleg te is találkoztál már. A marketing lényege az, hogy a lehető legjobb színben tüntessük fel az eladni kívánt terméket. Vannak, akik szerint ebbe némi csúsztatás is belefér. Ennek persze vannak fokozatai: egy pontig még talán elfogadható, az alábbi esetek viszont egész biztosan túlmennek a korrektség határán.

Tovább »

Az ikerpár egyik tagja születéskor nagyobb volt -az orvosok hat évvel később jönnek rá miért + VIDEÓ

Az ikerpár egyik tagja születéskor nagyobb volt -az orvosok hat évvel később jönnek rá miért

Sienna és Sierra, az ikerpár hat héttel korábban született. Sienna csupán 500 gr súlyú volt és testvéréhez képes másfél hónappal volt elmaradva fejlődésben. Sierra egészséges volt, testvérének azonban egészségügyi problémái voltak. Az orvosok 10 % túlélési esélyt adtak neki és felkészítették a szülőket arra, hogy Sienna valószínűleg fogyatékos lesz. Ahogy telt az idő a kislány egyre jobban lett és szépen ...

Tovább »

Nazca-vonalaknál is ősibb ábrákat vizsgálnak a kazahsztáni sztyeppén – VIDEÓ

Nazca-vonalaknál is ősibb ábrákat vizsgálnak a kazahsztáni sztyeppén 2

Az ősi, csak a le­ve­gő­ből lát­ható vo­na­lak több ezer évvel ré­geb­biek, mint a Nazca-vo­na­lak. A nem­zet­közi űr­hi­va­tal most úgy dön­tött, hogy ala­po­sab­ban ta­nul­má­nyozza a rej­té­lyes je­le­ket… A perui Nazca-vonalak (geoglyph) egyik érdekes tulajdonsága, hogy csak a levegőből, nagy magasságból látni, a földről csak egyszerű ösvénynek tűnnek a kavicsos talajon. Ezért is különös, hogy mi célból készítették 2000 évvel ezelőtt egy letűnt dél-amerikai civilizáció ...

Tovább »

Rejtélyes építményekre bukkantak a Hold egyik kráterében – VIDEÓ

Rejtélyes építményekre bukkantak a Hold egyik kráterében - VIDEÓ

A ku­ta­tók új­fent azon rá­gód­nak, hogy az űr­hi­va­tal még min­dig tit­kolja a rej­té­lyes épít­mé­nyek létét a Hol­don. Pedig már a mai fej­lett csil­la­gá­szati te­le­szkó­pok­kal akár egy la­kó­te­lepi er­kély­ről is meg­fi­gyel­he­tőek… Az UFO-vadászok szerint számos fotó, videó, de még kiszivárgott Holdraszállás-korabeli filmfelvételek is közkézen forognak a Holdon található ősi város, vagy inkább holdbázis romjairól. Ennek ellenére a NASA komolytalannak akarja beállítani az ilyen ...

Tovább »

Ez nem vicc: feltámadnak a gyapjas mamutok!

Ez nem vicc: feltámadnak a gyapjas mamutok!

Ha­tal­mas, hosszú bun­dájú, hónak-fagy­nak el­len­álló ős­lé­nyek jár­nak nem­so­kára kö­zöt­tünk! 4500 évvel ezelőtt még gyapjas mamutok népesítették be a Földet – 2019-ben pedig újra vígan sétálhatnak a természetben. Amerikai tudósok ugyanis azt ígérik, ekkora sikerül feltámasztaniuk, illetve génmanipuláció segítségével „újrakreálniuk” az őslényeket. A Harvard kutatói még 2015-ben indították el a projektet, melyben a gyapjas mamut génjeit az elefántokéval keverik. Mostanra 45 ...

Tovább »

Alakzatba repülő azonosítatlan tárgyakat rögzített az űrállomás kamerája – VIDEÓ

Alakzatba repülő azonosítatlan tárgyakat rögzített az űrállomás kamerája - VIDEÓ

A na­pok­ban ke­rült fel az in­ter­netre az a kü­lö­nös fel­vé­tel, ame­lyet a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­más (ISS) egyik ka­me­rája rög­zí­tett. A NASA bevett gyakorlatával ellentétben ezúttal nem kapcsolták le az űrállomás élő közvetítését, amikor öt fényes objektum jelent meg a kamerák látóterében. Alakzatban repültek el nem messze az ISS-től, és a felvételeken is világosan látszódtak – írja a napiufo.hu. Az irányítóközpont technikusai ...

Tovább »

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból 2

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor… Másképp sikerült a lágytojás, mint ahogy eredetileg  tervezte a háziasszony. Akkor vette észre, hogy valami nem stimmel, amikor a szokásos 3 perc letelte után ki akarta emelni a tojásokat a forró vízből. Az egyik tojás héja ugyanis megrepedt és a belülről kicsorgó fehérje hátborzongató formát öltött a forró vízben. Az első ...

Tovább »

Sokkot kaptak a tudósok: idegen űrhajó tűnt fel az Antarktiszon

Sokkot kaptak a tudósok: idegen űrhajó tűnt fel az Antarktiszon

Itt a végső bi­zo­nyí­ték a tit­kos tech­no­ló­gi­ára: a fa­gyott kon­ti­nen­sen is fel­tűnt egy ufó. Az UFO-vadászok állítják: idegen űrhajót találtak az Antarktiszon egy barlangban. A Google Earth egyik fotóján fedezték fel a földönkívüli eszközt. Az összeesküvés-elméleteket gyártók szerint ez a végső bizonyíték arra: nem csak mi élünk a világűrben. Máris heves vita folyik arról, mit is találtak. Egyesek szerint ugyanis ...

Tovább »

Hátborzongató lény tűnt fel a Magyarországhoz közeli faluban

Hátborzongató lény tűnt fel a Magyarországhoz közeli faluban 1

Va­ló­sá­gos szörny­ként emel­ke­dett ki a fo­lyó­ból, az ijesztő kép­so­rok lát­tán pedig azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok! Minden idők egyik legszörnyűbb és egyben legbizarrabb felvételét készítette el valaki Észak-Ukrajnában! A Daily Star szerint a Teteriv folyó partján sétáló, fiatal férfi szinte sokkos állapotba került, amikor a víz mélyéről hirtelen előbukkant egy rémisztő lény, ami leginkább egy ijesztő mélytengeri halhoz hasonlított. Az első ...

Tovább »
WordPress Lightbox