Image default
Gazdaság

A szakértő válaszol! Ezek a beteg gyermek után járó pénzbeli ellátások

A gyermekek betegsége kapcsán nyújtható ellátások két csoportba sorolhatók. Az egyik csoportba a természetben nyújtott ellátások, míg a másikba a pénzbeli ellátások tartoznak.

Az alábbi cikkben a gyermekek betegsége esetén adható pénzbeli ellátásokról – azaz az ápolási díjról, a gyermekápolási táppénzről, a magasabb összegű családi pótlékról és a gyermekgondozást segítő ellátásról – adunk tájékoztatást.

 Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló gyermek esetén kerülhet folyósításra a gyermek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó – elsősorban a gondozást végző szülő – részére. Ennek az anyagi hozzájárulásnak az alábbi három típusa különíthető el:

1. Ápolási díj súlyos fogyatékosság, tartós betegség esetén

Az egyik, és egyben a legalacsonyabb mértékű ápolási díj, amelyet annak a hozzátartozónak állapítanak meg, aki állandó vagy tartósan gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos illetve a tartósan beteg – azaz  előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igénylő –18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. Az ápolási díj mértéke 2018-ban havi 32 600 forint, amelyből 10 százalék nyugdíjjárulék kerül levonásra.

2. Ápolási díj fokozott ápolást igénylő gyermek esetén

Az ápolási díj másik típusa a fokozott ápolást igénylő gyermekre tekintettel megállapított emelt összegű ápolási díj, amelynek mértéke 2018-ban havi 48 900 forint. Ezen ápolási díjból is levonásra kerül a 10 százalék nyugdíjjárulék.

Fokozott ápolást igényel a gyermek, ha mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

– étkezni, vagy
– tisztálkodni, vagy
– öltözködni, vagy
– illemhelyet használni, vagy
– lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,
feltéve, hogy esetében a fenti feltételek közül legalább három egyidejűleg fennáll.

3. Kiemelt ápolási díj

Az ápolási díj harmadik típusa az ún. kiemelt ápolási díj. Kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki olyan gyermek gondozását, ápolását végzi

– akinek az egészségkárosodása – a komplex minősítés alapján – jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes vagy

– aki után a magasabb összegű családi pótlékot határoztak meg súlyos betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel.

A kiemelt ápolási díj összege 2018-ban havi 58 680 forint, amelyből 10 százalék nyugdíjjárulék levonásra kerül.

A kérelmet elbíráló szerv: az ápolási díjat a lakóhely (illetve a tartózkodási hely) szerint illetékes, szociális ügyekben eljáró kormányhivatal állapíthatja meg.

Forrás: NAV, adozona
Képek: Gilvánfa község honlapja. onset, 24óra

Hasonló hírek

SZÉP-kártya: mi lesz az el nem költött támogatással?

Géza

Budapest, XVIII. kerület – Felszerelték a Malév-pálya új reflektorait

Géza

Öreg autókat hozunk külföldről

Edit