Image default
Belföldi hírek

58 az egyben – csaknem 5 tucat törvény módosult a salátacsomagban

Összesen 58 törvény módosítását tartalmazza a Magyar Közlöny 2019/120. számában kihirdetett Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény.

A salátacsomag módosításainak egy része – különböző időpontokban – még az idén hatályba lép.

A július 9-én megjelent közlöny szerint a következő jogszabályok módosultak.:

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

2. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény

3.A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

4. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról szóló 1992. évi LI. törvény

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

6. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

8. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény

9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

10. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

11. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

12. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

13. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

14. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

15. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény

16. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

17. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

18. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény

19. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény

20. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény

21. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

22. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

23. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény

24. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

25. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

26. A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény

27. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

28. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

29. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

30. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

31. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

32. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

33. A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

34. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény

35. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

36. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény

37. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

38. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény

39. Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény

40. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény

41. Az egyes törvényeknek az új polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény

42. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 2014. évi XXVI. törvény

43. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

44. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény

45. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

46. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény

47. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

48. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

49. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény

50. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény

51. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény

52. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény

53. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

54. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

55. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

56. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény

57. A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény

58. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény

NAV, adozona, Hirmagazin.eu

Hasonló hírek

Négy jogos kérdés Lánczi Tamástól

Edit

Októberben kezdi meg munkáját a Nemzeti Népegészségügyi Központ

Géza

Döbbenetes dologra derült fény: Kim Dzsong Unt fiatal lányok részesítik szexuális örömökben. Oszd meg!

Géza